Open Science zal voor de League of European Research Universities (LERU) het nieuwe normaal worden. Dat vergt voornamelijk een cultuuromslag bij haar leden. Drie jaar nadat de koepel een gezamenlijke agenda afsprak, maakt LERU de balans op.


Open Science is voor LERU 'nieuwe normaal'

Alles is Open Science

De leden van de League of European Research Universities (LERU) maken van Open Science de standaard manier van werken op hun instellingen. Dat verklaren de 23 universiteiten in de nota ‘Implementing Open Science - Challenges and Opportunities for research-intensive universities in LERU’. Open Science als modus operandi vereist in de eerste plaats een cultuuromslag binnen de individuele instellingen. Om universiteiten te helpen, bekeek de universiteitenkoepel reeds in 2018 welke acties genomen kunnen worden binnen de acht pijlers van het Europese Open Science-beleid, zoals het aanstellen van research ethics officers en data stewards. Drie jaar later blijft er werk aan de winkel. Zo is de leden van LERU gevraagd een Open Science ambassador aan te stellen, die voor de gehele universiteit een cultuuromslag najaagt. Ook moeten universiteiten goed nadenken hoe ze omgaan met de opslag van data in de cloud, zodat ze al hun rechten behouden.

Context

De LERU is een vereniging van 23 onderzoeksintensieve universiteiten, waaronder de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. Open Science is een belangrijk thema voor de koepel. In 2018 kwam de club met een lijst van 41 concrete acties en in 2020 ondertekenden  de leden van LERU de Sorbonne-verklaring over open data, samen met 160 universiteiten overal ter wereld. Door de coronacrisis kreeg Open Science een duwtje in de rug, zo concludeerden EU-adviseurs in 2020.