In de vorming van het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie moeten de sociale- en geesteswetenschappen niet over het hoofd worden gezien. Bovendien moet de invulling van ‘missies’ in KP9 verder worden uitgewerkt, waarin er aandacht moet worden besteed aan het sociaal, cultureel, wettelijk en ethisch perspectief. Dit stellen ALLEA en andere SSH-organisaties in een gezamenlijk statement.


Oproep tot grotere rol voor sociale- en geesteswetenschappen in missies KP9

Samenwerking in missies in KP9

Om mondiale uitdagingen het hoofd te bieden en transformatie en innovatie mogelijk te maken, moet er een grotere rol worden weggelegd voor sociale- en geesteswetenschappen in het negende kaderprogramma  voor onderzoek en innovatie (KP9) en moet er aandacht zijn voor verschillende perspectieven. Dit blijkt uit een gezamenlijk statement van ALLEA en andere Social Sciences and Humanities (SSH)-organisaties over de invulling van KP9. Bovendien moeten alle Europese actoren nauw samenwerken en moet de invulling van het gebruik van ‘missies’ in het KP9 verder worden ontwikkeld, volgt uit de verklaring. Ook deze missies moeten worden vormgegeven vanuit verschillende perspectieven, waaronder een sociaal, cultureel, wettelijk en ethisch perspectief. De initiatiefnemers geven hun gezamenlijke visie op hoe de aard en omvang van de missies eruit moeten gaan zien en op de manier waarop onderzoek binnen de missies uitgevoerd dient te worden.

De inrichting van missies

In het statement komt een aantal aspecten naar voren die de organisaties van belang achten om het volledige potentieel van missies te kunnen benutten. Zo moeten projecten van alle formaten een kans krijgen; onderzoekers moeten ook met voorstellen voor kleinschalige projecten in het KP9 terecht kunnen. Ook vinden de organisaties dat er ruimte moet zijn voor brede onderzoeksthema’s, omdat de uitkomsten van een onderzoek niet altijd te voorspellen zijn. Verder wordt gesteld dat innovatie niet beperkt mag zijn tot technologische innovatie; sociale innovatie mag niet over het hoofd worden gezien. Er moet daarom niet alleen gekeken worden naar economische impact, maar ook naar de manier waarop mensen met innovatie omgaan en hun leven inrichten. Tot slot stellen de vertegenwoordigers van de SSH-gemeenschap dat integratie en het verkleinen van de innovatiekloof een belangrijke rol moeten spelen in het KP9. Ook worden er vier voorbeeldmissies genoemd, waarvan één over het bijbenen van innovatie is en het omgaan met de sociale, culturele, politieke, ethische en wettelijke gevolgen.

Methodieken voor onderzoek

In  het statement wordt ook een visie gegeven op de vormgeving en uitvoering van onderzoek. Zo wordt gesteld dat de onderwerpen voor onderzoek niet geïdentificeerd moeten worden voor de hele periode 2021-2027, maar van kortere duur moeten zijn. Dit in verband met de snel veranderende technologie en de onzekerheid die dit met zich meebrengt over de toekomst. Bovendien moeten verschillende soorten onderzoekers en methodologieën in de missies worden meegenomen en moeten er nieuwe indicatoren voor het meten van sociale en culturele impact komen. Daarnaast moeten burgers een rol spelen in onderzoek en moeten evaluatiecomités breed zijn samengesteld.

Context

De verklaring van ALLEA en acht andere Social Sciences and Humanities organisaties is een reactie op het voorstel van de High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes  (Lamy-Groep) om met missies te gaan werken in KP9. De auteurs van de verklaring steunen het idee van het ontwikkelen van missies waarbij de Sustainable Development Goals van de VN als breder kader moeten dienen. In het statement geeft de gemeenschap aan hoe SSH een plaats kunnen krijgen in het vormgeven van de missies in KP9 en op welke manier deze moeten worden ingericht om Europese uitdagingen zo goed mogelijk aan te kunnen gaan.