Missies in KP9 moeten gebaseerd zijn op interdisciplinaire samenwerking. Hiertoe roepen organisaties die de sociale wetenschappen vertegenwoordigen op. Sociale wetenschappen zijn cruciaal voor het definiëren van maatschappelijke uitdagingen, het bijdragen aan oplossingen en het brengen van onderzoek en innovatie naar de burger.

Oproep voor interdisciplinariteit in missies KP9

SSH onmisbaar voor het vormen van de toekomst

Sociale en geesteswetenschappen (SSH) zijn noodzakelijk voor het bijdragen aan oplossingen voor huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Dit staat in een gezamenlijke verklaring van organisaties die SSH vertegenwoordigen: Living Together: Missions for Shaping the Future. Aan de hand van vier voorbeelden van missies beargumenteren ze dat onderzoek en innovatie op basis van missies in het toekomstige kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) een goede aanpak is voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Wel stellen ze dat deze missies gebaseerd moeten zijn op interdisciplinaire samenwerking.

Het ontwerpen van missies

Voor missies gericht op het creëren van Europese toegevoegde waarde en missies die werkelijk verandering in gang zetten, is het cruciaal dat experts met verschillende disciplines en achtergronden meewerken aan het ontwerp. Ook zouden de missies open moeten staan voor ideeën van onderzoekers, werken met een bottom-up aanpak en minder gedetailleerd zijn dan de huidige calls onder de Societal Challenges pijler. 

Sociale innovatie voor maatschappelijke uitdagingen

Veel maatschappelijke uitdagingen zijn bovendien van sociale aard, zoals problemen als ongelijkheid of radicalisering. SSH zijn volgens de ondertekenende organisaties van het statement noodzakelijk in het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen. Ook beargumenteren ze dat innovatie meer is dan technologie: zo is ook het vertalen van innovatie naar de bevolking cruciaal. 

Context

De oproep is gedaan in een gezamenlijke verklaring van ALLEA, HERA, ELI, ESA, EuroScience, Net4Society, NORFACE en YAE. Het is mogelijk voor organisaties om deze oproep te steunen. De verklaring is een reactie op het rapport van de Lamy-groep, waarin het idee van missies wordt geïnitieerd. Het voorstel van KP9 wordt in de zomer van 2018 verwacht.