De Europese Unie moet gedeelde bevoegdheden krijgen op het terrein van onderwijs en gezondheid. Dat zegt het Europees Parlement in een resolutie met voorstellen voor het veranderen van de EU-Verdragen. Ook op het gebied van gezondheid wil het Parlement meer bevoegdheden voor de EU.


Parlement: ‘Geef de EU gedeelde bevoegdheid op onderwijs en gezondheid’

EU moet meer te zeggen krijgen over onderwijs!

De EU krijgt meer competenties op het terrein van onderwijs. Althans, als het aan het Parlement ligt. In een resolutie over het amenderen van de EU-Verdragen roept zij op om van onderwijs een gedeelde bevoegdheid te maken. Nu heeft de EU enkel ondersteunende bevoegdheid. Vooral als het aankomt op transnationale problemen als wederzijdse erkenning van diploma’s, cijfers, competenties en kwalificaties zou de EU meer te zeggen moeten krijgen, vindt hij. Sabine Verheyen, voorzitter van de onderwijscommissie van het Parlement wil een minimumkwaliteitsstandaard en afspraken over uitwisseling voor onderwijs in Europa. Zij ziet dat, ondanks de vrijwillig gemaakte stappen binnen de Europese Onderwijsruimte sinds 2017, zaken als wederzijdse erkenning van diploma’s nog steeds niet zijn gerealiseerd.

Gezamenlijke standaarden 

In dezelfde resolutie roept het Parlement de EU op om gezamenlijke doelen en standaarden voor onderwijs te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van democratische waarden en de rechtsstaat, maar ook digitale en economische geletterdheid. Ook wil ze gezamenlijke standaarden voor het beroepsonderwijs- en training om de mobiliteit van arbeiders binnen de EU te vergroten. Tenslotte wil ze dat de EU academische vrijheid in het onderwijs en onderzoek respecteert en promoot. Dit sluit aan bij eerdere opinies over het verankeren van academische vrijheid in de verdragen.

Gedeelde competenties zijn gezond

Het Parlement wil dat de EU ook meer te zeggen krijgt op gezondheidsterrein. Dat moet een gedeelde competentie worden. Zij refereert daarbij aan zaken als publieke gezondheid, de bescherming en verbetering van de gezondheid van mensen en grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, zoals een pandemie.

Context

Sinds de Commissie de Conferentie over de Toekomst van Europa organiseerde staat het wijzigen van de EU-Verdragen hoog op de agenda. Hoewel de EU-instellingen concludeerden dat 95 procent van de voorstellen ingediend door de burgerpanels tijdens de conferentie zonder verdragswijziging uit te voeren zijn, geldt dat dus niet voor alle voorstellen. Dat was reden genoeg voor Ursula von der Leyen om in haar jaarlijkse Staat van de Unie te pleiten voor een Europese Conventie om EU verdragen aan te passen. Het Parlement gaat daar met deze resolutie gretig op in. Recent speelt ook het serieus nadenken over de uitbreiding van de EU mee in de gesprekken over de hervormingen van de EU. In 2024 publiceert de Commissie een Mededeling over de impact van uitbreiding van de EU op EU-programma’s en beleid.