In de laatste ronde van de Pathfinder call zal de EIC een recordbedrag van 191 miljoen euro in innovatieve projecten investeren. Het budget wordt verdeeld onder 58 projecten, waarvan er 3 geleid worden door Nederlandse universiteiten. Daarnaast zijn vijftien Nederlandse universiteiten en bedrijven als partner betrokken bij verschillende projecten.


Recordbudget voor innovatieve onderzoeksprojecten onder EIC Pathfinder

EIC investeert 191 miljoen euro

In de laatste investeringsronde van de EIC Pathfinder Call zal de EIC 191 miljoen euro investeren in 58 innovatieve projecten. Dit is het hoogste bedrag ooit in een investeringsronde van de Pathfinder Open’ pilot, die onderdeel uitmaakt van de huidige European Innovation Council  (EIC) pilot. De aanvraagronde was erg populair: er werden 902 aanmeldingen ingediend, waarvan er slechts 6% geselecteerd zijn. De Commissie meldt dat bijna 30% van de geselecteerde projecten wordt geleid door vrouwelijke onderzoekers en dat daarnaast 26% van de projecten ingedeeld kunnen worden onder ‘groene technologieën’, gericht op het bijdragen aan de Europese Green Deal doelstellingen. Drie van de door de EIC Pathfinder gefinancierde projecten worden gecoördineerd door Nederlandse universiteiten. Zo zullen de Universiteit Maastricht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven ieder één van de projecten leiden. Daarnaast zijn vijftien Nederlandse universiteiten en bedrijven als partners betrokken bij dertien verschillende projecten.

Context

De EIC werd onder Horizon 2020 geïntroduceerd als pilot. Volgend op het succes van de pilotperiode, zal de EIC een volwaardig programmaonderdeel worden onder pijler 3 van Horizon Europe (2021-2027). De ‘Pathfinder Open’ pilot valt onder de EIC en is gericht op het ondersteunen van baanbrekende innovatieve projecten met een laag technology readiness level (TRL) – oftewel technologieën die in de beginfase van hun ontwikkeling staan.