09 juni 2022

Rekenkamer: inschatting klimaatuitgaven inclusief bijdrage O&I was vorig MFK te optimistisch

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

In tegenstelling tot de Commissie concludeert de Europese Rekenkamer dat de EU in de periode 2014-2020 het doel om 20 procent van het budget aan klimaatactie te besteden niet heeft bereikt. Ook de uitgaven aan onderzoek en innovatie gerelateerd aan klimaat zijn volgens de Rekenkamer hoger geschat dan in werkelijkheid. De auditdienst pleit daarom voor meer consistentie in de klimaatrapportage.


Rekenkamer: inschatting klimaatuitgaven inclusief bijdrage O&I was vorig MFK te optimistisch

Doel niet bereikt  

In het rapport Climate spending in the 2014-2020 EU budget - not as high as reported concludeert de Europese Rekenkamer dat de EU in de periode 2014-2020 slechts 13 procent van haar budget aan klimaatactie besteedde. Dat is fors minder dan het gestelde doel van 20 procent, dat volgens de Commissie wel degelijk werd bereikt. Volgens de Commissie ging er 216 miljard euro naar klimaatactie. Bij nadere inspectie komt de Rekenkamer op 72 miljard euro minder uit. Dit komt mede doordat de rapportages volgens hen te mager zijn onderbouwd en te weinig relevantie tonen met klimaatactie.

Horizon 2020 onderdeel van problematiek

Uitgaven in het landbouwbudget zijn voor het grootste deel verantwoordelijk voor de overschatting, maar ook uitgaven onder Horizon 2020 zijn hier volgens de Rekenkamer debet aan. Vierentwintig H2020-projecten werden onder de loep genomen, waarbij de conclusie is dat negen projecten hiervan de klimaatbijdrage onjuist berekenden door een onjuist en inconsistent gebruik van klimaatindicatoren. Met name de berekening van de bijdrage van bottom-up projecten in H2020 is twijfelachtig, aldus de Rekenkamer. Zij maant de Commissie dan ook de rapportage te verbeteren. Op haar beurt is de Commissie het niet eens met de conclusie van de Rekenkamer.

Context

Horizon 2020 vereiste dat 35 procent van de uitgaven bijdroeg aan klimaatactie. Volgens de Commissie werd dat doel bereikt, al wordt die conclusie nu in twijfel getrokken door de Rekenkamer. Haar bevindingen zijn gebaseerd op steekproefsgewijs onderzoek. Ook Horizon Europe stipuleert dat ten minste 35 procent van de uitgaven binnen het programma besteed wordt aan klimaatactie.