De concepten Open Science en Open Innovation vergroten de economische en sociale impact van onderzoek en innovatie, aldus een rapport van de expertgroep die Europees commissaris Moedas ondersteunt. Openheid draagt bij aan het versterken van de link tussen kennis en innovatie, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en aan het inclusiever maken van onderzoek.

RISE bevestigt belang 3 O’s van Moedas

Belang van ‘open’

Een succesvolle verschuiving naar Open Science en Open Innovation zal de economische en sociale impact van onderzoek en innovatie doen toenemen, zo stelt de Research, Innovation and Science Policy Experts group (RISE) in het rapport Europe’s future: Open Innovation, Open Science, Open to the World. Door ook open naar de wereld te zijn, kan deze economische en sociale impact alleen maar toenemen. Zonder deze verschuiving verliest Europa waarschijnlijk concurrentievermogen en werkgelegenheid.

Waarom ‘open’ belangrijk is

De expertgroep ziet verschillende voordelen van openheid en bevestigt daarmee het pleidooi van Moedas voor de drie O’s: Open Innovation, Open Science en Open to the World. Ten eerste draagt openheid bij aan het versterken van de link tussen kennis en innovatie. Het is hiervoor belangrijk dat er ruimte is om te experimenteren met manieren om de toegankelijkheid van de resultaten in onderzoek en innovatie te promoten en daarbij burgers, onderzoekers, bedrijven en overheidsinstanties samen te brengen. Ten tweede kan openheid bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken. Dit kan onder andere door extra publieke investeringen en door de vragen van markten en gebruikers beter op elkaar af te stemmen. Ten derde kan openheid bijdragen aan inclusiviteit. Dat gaat verder dan het beschikbaar maken van resultaten en data. Er moet namelijk ook openheid zijn over hoe kennis wordt ontwikkeld en verfijnd op alle niveaus, van lokaal tot mondiaal niveau.

RISE

RISE is in 2014 opgericht om Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, te adviseren over de ontwikkeling en implementatie van het Europese onderzoeksbeleid. RISE geeft ook inzicht in hoe de resultaten van onderzoek en innovatie het beste kunnen bijdragen aan  slimme, duurzame en inclusieve economische groei.