Traditionele onderzoeksuniversiteiten zouden zich meer moeten manifesteren als innoverende, ondernemende instellingen. Dit is een van de aanbevelingen van de RISE-groep, die daarnaast adviezen geeft over publiek-private partnerschappen, burgerbetrokkenheid, disruptieve technologie, innovatie-ecosystemen en het buitenlands kennisbeleid van de EU.

RISE: van onderzoeksuniversiteit naar innovatieuniversiteit

Meer aandacht voor innovatie, ondernemerschap en samenwerking

Innovatie, ondernemerschap en samenwerking met het bedrijfsleven moeten veel prominenter op de agenda staan van onderzoeksuniversiteiten. Dat is een van de beleidsaanbevelingen van de Research, Innovation and Science Policy Experts group (RISE), die deze week haar reflecties op de rol van onderzoek en innovatie in de EU uitbracht. Daarnaast doet de groep nog een zestal beleidsaanbevelingen:

  • Publieke en private aanbestedingsprocedures op nationaal, regionaal en lokaal niveau moeten innovatie stimuleren door vraag te creëren naar innovatieve producten, diensten en oplossingen.
  • Missie-gedreven beleid zal alleen een succes zijn als burgers erbij betrokken worden.
  • Zowel traditioneel industrieel beleid als innovatiebeleid is nodig om disruptieve technologieën te laten bijdragen aan de concurrentiepositie van de EU.
  • Er moet een netwerk van publiek-private innovatiegemeenschappen ontstaan dat recht doet aan de sociaaleconomische verschillen tussen de regio’s in Europa.
  • Het uitgangspunt van ‘science diplomacy’ is belangrijk om internationale partnerschappen en samenwerkingsverbanden vorm te geven.
  • De diversiteit aan onderzoeks- en innovatiesystemen in de lidstaten vereist dat (missie-gedreven) beleid ruimte laat voor maatwerk en flexibiliteit.


Context

De Research, Innovation and Science Policy Experts-groep is in 2014 opgezet om commissaris Moedas, die toentertijd aantrad, te voorzien van advies met betrekking tot onderzoeks- en innovatiebeleid. De zeven reflecties vormen het sluitstuk van dit werk. Nu de termijn van Moedas ten einde loopt, wordt ook RISE opgeheven. Met het rapport geeft de groep de nieuwe Commissie - en in het bijzonder beoogd commissaris Gabriel - enkele belangrijke opdrachten mee.