De Europese Unie zou een strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor een circulaire economie moeten opzetten. Dit stelt de denktank CEPS in een rapport over circulaire economie. Het rapport is onderdeel van het door Horizon 2020 gesteunde project CICERONE. In het rapport staan zes voorwaarden voor een aanpak op Europees niveau, om een onderzoek & innovatieprogramma te bereiken dat zowel de route naar klimaatneutraliteit ondersteunt, als ook op internationaal niveau het Europees leiderschap versterkt.

Roep om strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor een circulaire economie

Routekaart voor onderzoek en innovatie

De Europese Unie moet een strategische onderzoeks- en innovatieagenda (SRIA) voor de overgang naar een circulaire economie opzetten. Dit stelt de Europese denktank Centre for European Policy Studies (CEPS) in een rapport, met daarin een routekaart om onderzoek en innovatie beter aan te sluiten op de Green Deal ambities die zijn gericht op een circulaire economie. De EU heeft de ambitie om wereldwijd de koploper te zijn op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid. Om deze ambitie te bereiken is volgens CEPS een onderzoeks- en innovatie (O&I) programma noodzakelijk dat zowel de route naar klimaatneutraliteit ondersteunt, als ook op internationaal niveau het Europees leiderschap versterkt op het gebied van technologische en sociaal-economische uitdagingen.

Voorwaarden om O&I te laten werken voor de circulaire economie  

De circulaire economie is volgens CEPS een belangrijk onderdeel van een groene en duurzame toekomst, maar het is volgens de denktank noodzakelijk om deze omschakeling te baseren op een goed begrip van systemen en een op wetenschap gebaseerde kennisbenadering. CEPS heeft naast de SRIA nog een aantal andere conclusies geformuleerd. Zo is er onder andere een duidelijke definitie en visie nodig van wat een circulaire economie precies inhoudt. Daarnaast moet steun aan innovatie worden opgevolgd met steun aan scale-ups, om oplossingen te kunnen verwezenlijken. Ook is een gecoördineerde aanpak op Europees niveau onmisbaar om het beleid in de gehele Unie te implementeren.  

Context

CEPS is een denktank en debatforum dat zich bezighoudt met diverse EU-beleidsthema’s. Het rapport van CEPS maakt onderdeel uit van het door Horizon 2020 ondersteunde Circular Economy Platform for European Priorities Strategic Agenda (CICERONE) en is gericht op het ontwikkelen van strategische coördinatie voor regionale, nationale en Europese financieringsprogramma's op het gebied van circulaire economie. De Europese Commissie heeft al sinds 2015 de ambitie om een circulaire economie te verwezenlijken. Het is tevens een van de prioriteiten onder de Green Deal strategie van de Commissie onder Commissaris Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. In maart 2020 werd daarvoor een Circular Economy Action Plan geïntroduceerd.