Mobiliteitsregelingen die brain circulation stimuleren moet verder ontwikkeld worden en meer financiering ontvangen. Dat stelt Science Europe in een position paper over het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Europa. De organisatie stelt daarnaast dat ondersteuning door niet-widening landen van widening-landen bij het verbeteren van samenwerking en het opbouwen van onderzoekscapaciteit belangrijk is.


Science Europe wil verdere ontwikkeling mobiliteitsregelingen voor brain circulation

Meer aandacht nodig voor brain circulation  

Er moet meer geld naar mobiliteitsregelingen die brain circulation in Europa stimuleren. Dat stelt Science Europe in het position paper Towards Strengthened Research and Innovation Systems Across Europe. De regelingen moeten verder ontwikkeld worden om onderzoekers én onderzoeksstaf de kans te geven naar het buitenland te gaan, zodat zij blootgesteld worden aan andere onderzoekssystemen- en praktijken. Daarnaast kunnen barrières voor wetenschappelijke ontwikkeling in zwakke economieën verminderd worden door netwerkvorming, mobiliteit en wederzijdse uitwisseling van informatie, faciliteiten en expertise tussen landen. Het versterken van netwerken is een van de sleutelfactoren om excellentie aan te jagen, aldus Science Europe.

Ook niet-widening landen moeten ondersteuning bieden 

Science Europe heeft ook een boodschap aan de niet-widening landen: zij moeten samenwerking met widening-landen verbeteren en hen helpen capaciteit op te bouwen. Voor de capaciteitsopbouw zijn investeringen nodig door alle landen in Europa. Landen moet een duidelijk doel formuleren om de investeringen op te krikken naar drie procent van het Bruto Nationaal Product. Nationale fondsen moeten Europese projectfinanciering slim complementeren. Als de Europese financiering stopt kan nationale financiering helpen om vervolgacties te financieren.

Context

Science Europe behartigt de belangen van 43 Europese onderzoeksorganisaties uit 27 verschillende landen. Vanuit Nederland is NWO lid van Science Europe. Science Europe publiceert het statement in anticipatie op de Mededeling van de Commissie over het tegengaan van brain drain in Europese regio’s. Dat initiatief stond gepland voor 13 december, maar is doorgeschoven naar een nader te bepalen moment in 2023. Een studie van de Commissie eerder dit jaar over mobiliteitsstromen binnen de Marie Curie Acties concludeerde dat onderzoekers vooral van oost naar west trekken en niet andersom.