Er zit een stijgende lijn in de integratie van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) binnen Horizon 2020. Dit blijkt uit een evaluatierapport van de Commissie. Het rapport concludeert echter ook dat de effectieve integratie van SSH onder Horizon 2020 zijn limiet heeft bereikt binnen de huidige regels voor deelname. De integratie van SSH binnen Horizon Europe vraagt om een holistische aanpak.


SSH-integratie in Horizon 2020 stijgt geleidelijk

SSH-integratie Horizon 2020 bereikt limiet

De integratie van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) binnen Horizon 2020 is gedurende de programmaperiode geleidelijk gestegen, blijkt uit een evaluatierapport van de Commissie. Het jaarlijkse rapport ‘Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020meldt dat projecten waarbij ten minste één SSH-partner is betrokken, gestegen is naar 86% in 2018, ten opzichte van 71% in 2014. In 2018 bleef het aandeel projecten met SSH-partners (86%), de betrokkenheid van SSH-partners (26%) en het budgetaandeel (22%) echter vrijwel hetzelfde als in 2017. Het rapport erkent dan ook dat de effectieve integratie van SSH onder Horizon 2020 zijn limiet heeft bereikt voor wat mogelijk is met de huidige regels voor deelname.

Holistische aanpak voor SSH-integratie in Horizon Europe

De lessen uit Horizon 2020 worden meegenomen om SSH binnen Horizon Europe verder te kunnen integreren. Het rapport onderstreept de conclusie van het jaar ervoor dat met een holistische aanpak SSH in de hele cyclus betrokken moet worden, van co-creatie voor onderzoeksthema’s tot de selectie en uitwerking van projecten. De Commissie licht in het rapport ook een aantal indicatieve plannen toe om deze soepelere integratie te bewerkstelligen. Er wordt voorgesteld om het evaluatieproces van onderzoeksvoorstellen te overdenken wat betreft criteria voor excellentie en impact. Ook kan er een nieuwe categorie van interdisciplinaire experts voor panelevaluaties van SSH-gemarkeerde projecten worden toegevoegd. Tenslotte stelt de Commissie voor dat bij ieder project een maatschappelijk ontwikkelingsplan opgeleverd moet worden, waarmee het consortium aangeeft hoe de maatschappelijke doelen van het project bereikt worden met de bijdrage van SSH-expertise. Er wordt momenteel over de voorgenoemde voorstellen onderhandeld. 

Context

Voor het vijfde jaar op rij onderzoekt de Commissie de integratie van SSH in Horizon 2020. In het opvolgende programma Horizon Europe is al opgenomen om met een multidisciplinaire aanpak meer ruimte te bieden voor SSH-integratie, inclusief de partnerschappen, missies en specifieke calls met SSH-gerelateerde thema’s. Het evaluatierapport verwijst naar gegevens van 2018 met focus op de pijlers Societal challenges en Industrial leadership van Horizon 2020. De derde pijler voor Excellent science komt ook aan bod met gegevens van programmaonderdelen als de ERC, Marie Skłodowska-Curie Acties, het programma voor onderzoeksinfrastructuren en de Future and Emerging Technologies. In de vijfde editie wordt ook voor het eerst het subprogramma Science with and for Society (SwafS) meegenomen in de evaluatie.