Als het aan de Commissie ligt, staan drie van de vijf beste supercomputers wereldwijd binnenkort in Europa. De Commissie trekt acht miljard euro uit voor het partnerschap EuroHPC, dat de ontwikkeling van Europese supercomputers zal financieren. EuroHPC is het eerste concrete voorstel voor een partnerschap onder Horizon Europe.

Staan de drie beste supercomputers straks in Europa?

Digitale ambitie is groot

Drie van de vijf beste supercomputers ter wereld staan straks in Europa, ondersteund door een Europese data-infrastructuur en vaardig personeel. Dat is de digitale toekomstvisie van de Europese Commissie, zo blijkt uit het voorstel voor een partnerschap op het gebied van high-performance computing (EuroHPC). Daarbij richt de Commissie zich specifiek op de volgende generatie supercomputers, waaronder exaschaal- en kwantumcomputers. Ook moet het partnerschap bijdragen aan de ontwikkeling van een Europese cloud. 33 nationale competentiecentra zullen het gebruik van de supercomputers door onderzoeksinstellingen en bedrijven ontsluiten.

Acht miljard voor Europese supercomputers

De Europese Commissie wil acht miljard euro uittrekken voor de supercomputers. Daarvan komt drieënhalf miljard uit de Europese programma’s Horizon Europe, Digital Europe en Connecting Europe Facility. Ook de lidstaten moeten drieënhalf miljard op tafel leggen. Uit de private sector wordt een bijdrage van één miljard euro verwacht.

Context

Het voorgestelde partnerschap is een vervolg op het huidige EuroHPC, dat in 2018 van start is gegaan onder Horizon 2020. Op dit moment overwegen de Commissie en de lidstaten 50 onderzoekspartnerschappen onder Horizon Europe. De plannen voor een gezamenlijke onderneming met lidstaten en de private sector, ook wel joint undertaking (JU) genoemd, vormen het eerste concrete voorstel voor een partnerschap onder Horizon Europe.