De Commissie heeft het Start-up Village Forum gelanceerd om onderzoek en innovatie in plattelandsgemeenschappen te stimuleren. Het forum biedt ondersteuning aan de verdere ontwikkeling van ecosystemen voor plattelandsinnovatie. De Commissie hoopt jonge talenten en start-ups in heel Europa met elkaar te verbinden.


Start-up Village Forum moet O&I in plattelandsgemeenschappen stimuleren

O&I stimuleren in plattelandsgebieden

De Commissie heeft het Start-up Village Forum gelanceerd, dat moet bijdragen aan het stimuleren van onderzoek en innovatie in plattelandsgebieden. Op deze manier wil zij inzicht krijgen in de uitdagingen voor en potentie van plattelandsinnovatie. Zo wil zij weten wat voor typen innovaties ontstaan in rurale start-ups en of er nog hiaten zijn in het aanbod van diensten voor plattelandsecosystemen. Het Forum zelf zal in ieder geval zijn steentje bijdragen door ondernemers te informeren over kansen binnen de Europese (structuur)fondsen. Ook biedt het Forum een open ruimte waar instellingen en belanghebbenden elkaar kunnen ontmoeten en actie kunnen ondernemen voor start-up gedreven innovatie in landelijke gebieden. Tenslotte is het doel om tot een gezamenlijk begrip te komen over wat een Start-up Village precies inhoudt en wat de rol van het Forum is in relatie tot de Villages. Het lanceringsevenement is hier terug te kijken; het Forum zal vanaf nu jaarlijks plaatsvinden.   

Context

Sociale, ecologische en economische veranderingen, zoals verstedelijking, globalisering en klimaatverandering, hebben grote impact gehad op plattelandsgebieden de afgelopen decennia. Om deze uitdagingen te adresseren lanceerde de Commissie in juni dit jaar een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden. Het jaarlijkse Start-up Village Forum moet invulling geven aan deze visie. Ook zal Horizon Europe onderzoeksactiviteiten gefocust op het platteland ondersteunen en zullen de inclusiemaatregelen in Erasmus+ zich ook richten op het bereiken van meer mensen in plattelandsgemeenschappen.