De digitale en groene transitie zijn niet los van elkaar te zien en moeten elkaar ondersteunen. Dat zegt The Guild, een koepel van 21 Europese universiteiten. De digitale transitie is essentieel om de doelen van de groene transitie te behalen, maar de digitale transitie moet zelf ook op een groene manier verlopen. Wat hiervoor moet gebeuren en welke rol onderzoek hierbij kan spelen, zet The Guild uiteen in een nieuw rapport.


The Guild: Digitale en groene transitie gaan hand in hand

De transities als een tweezijdig proces

De digitale en groene transitie hebben elkaar nodig om te slagen en moeten worden behandeld als een tweezijdig proces, dat zegt universiteitskoepel The Guild in een nieuw rapport. De digitale transitie kan helpen bij de groene transitie, maar kan het ook vertragen. Daarom is het van belang dat de digitale transitie ook zelf op een groene manier gebeurt. Dit kan op een groenere manier dan dat nu gebeurt, bijvoorbeeld door te letten op de milieu-impact van digitale infrastructuren en het gebruik van efficiëntere software en algoritmes. Ook hier speelt onderzoek naar ‘groene’ digitalisering een essentiële rol.  

Aanbevelingen voor onderzoek

Om beide transities een gezamenlijk succes te maken moet er fors geïnvesteerd worden in onderzoek, zowel op het niveau van de EU als dat van de lidstaten. Dit moet niet alleen in innovatieprojecten die direct resultaat opleveren, maar met name ook in fundamenteel langetermijnonderzoek. Naast investeringen in onderzoek op het gebied van de groene en digitale transitie, moet er ook in interdisciplinair onderzoek en in onderzoek op andere Europese thema’s als gezondheid en democratie geïnvesteerd worden.

Context

De digitale en groene transitie zijn de belangrijkste hoofddoelen van de huidige Commissie. De doelen die de EU op deze gebieden wil bereiken zijn vastgelegd in de Green Deal en Europe’s Digital Decade. The Guild of European Research-Intensive Universities is een samenwerkingsverband van 21 Europese universiteiten die veel bezig zijn met onderzoek. Eerder uitte zij haar mening over de financiering van Erasmus+ en Horizon Europe-aanvragen.

 

Mede geschreven door Bas Morshuis.