Missies moeten collaboratief en excellent onderzoek bevorderen, met excellentie als het belangrijkste criterium. Daarnaast moeten missies gefocust zijn op Europese toegevoegde waarde en de impact van Europees onderzoek en innovatie vergroten. Dit zijn enkele aanbevelingen van The Guild over de missie-aanpak in het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9). Verder komt The Guild met vijf concrete voorstellen voor missies.

The Guild: missies moeten collaboratief en excellent onderzoek stimuleren

Missies moeten excellentie van onderzoek waarborgen

The Guild vindt dat missies collaboratief excellent onderzoek moeten stimuleren. Maatschappelijke relevantie mag het excellentie-criterium voor onderzoek niet vervangen. Dit blijkt uit haar position paper met daarin aanbevelingen voor de missie-aanpak in het toekomstige kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9). The Guild verwelkomt een bottom-up aanpak, zodat onderzoekers zelf hun aanpak, partners en methodes kunnen kiezen. Een nieuwe Global Challenges-pijler wordt verwelkomd, maar er moet wel een centrale rol zijn voor fundamenteel onderzoek. 

Europese toegevoegde waarde van missies

De missies moeten zich vooral richten op Europese toegevoegde waarde, door de focus te leggen op onderwerpen die in het huidige programma nog niet aan bod zijn gekomen. Verder moeten de missies samenhangen met de doelstellingen van de Sustainable Development Goals. Ook moeten de missies afgestemd worden op de rest van KP9. Zo moeten de onderwerpen van missies Europa’s kernzorgen adresseren om maatschappelijk relevante kennis en oplossingen te creëren.

Missies kunnen impact vergroten

Ook vindt The Guild dat de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van onderzoek en innovatie (O&I) kan worden gemaximaliseerd door een missie-aanpak. Hierbij is het essentieel dat er meer verbindingen worden gelegd tussen onderzoek, innovatie en onderwijs, omdat maatschappelijke uitdagingen een belangrijk aandachtspunt is voor het Europese hoger onderwijs. Verder kunnen op deze manier burgers beter betrokken worden bij onderzoek en innovatie en moeten missies zorgen voor meer interdisciplinariteit.

Concrete voorbeelden voor missies

Daarnaast doet The Guild concrete voorstellen voor mogelijke missies in KP9:

  • Restoring the cultural authority of science;
  • Leaving a sustainable city in a sustainable landscape to our children;
  • Eradicating Europe’s digital divides;
  • Personalised prevention, precision medicine, and healthy ageing;
  • Take arms against anti-microbial resistance (AMR);

Context

The Guild of European Research-Intensive Universities is een netwerk van negentien universiteiten in veertien verschillende EU-landen, waaronder de Universiteit van Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen. De aanbevelingen in het paper zijn opgesteld aan de hand van drie ruimere principes en zijn bedoeld als input voor de huidige discussie over mogelijke missies in KP9.