Komen er naast de Europese Universiteiten straks ook Afrikaans-Europese Universiteiten? Als het aan The Guild ligt, werken 120 Europese onderzoeksuniversiteiten binnenkort samen met hun Afrikaanse collega’s in 40 centers of excellence. Op die manier wil de universiteitenkoepel invulling geven aan de onderzoekscomponent van de nieuwe Afrikastrategie van de Commissie.


The Guild vraagt financiering voor 40 Afrikaanse Universiteitennetwerken

240 partners in 40 samenwerkingen op 5 thema’s

Hechte samenwerkingsverbanden tussen Europese en Afrikaanse universiteiten kunnen de Afrikaanse kennisbasis versterken en invulling geven aan het onderzoeksdeel van de Europese Afrikastrategie. Dat bepleit The Guild of European Research-Intensive Universities in de conceptnotaConfronting our Common Challenges: a new Approach to Strengthening Africa’s Research, Innovation and Higher Education Capacity’, in samenwerking met de African Research Universities Alliance. Volgens de universiteitenkoepels is het hoog tijd om de Afrikaanse kennissamenleving op te bouwen. De nota voorziet 40 thematische samenwerkingsverbanden op de gebieden gezondheid, klimaat, digitaal, democratie en migratie. Voor inspiratie kijken de koepels naar de Europese Universiteitennetwerken: aan elk center of excellence moeten drie Afrikaanse en drie Europese universiteiten uit verschillende landen deelnemen. Centraal staat de opbouw van lokale onderzoekscapaciteiten, waarvoor elk centrum aan de slag moet met master, PhD- en postdocprogramma’s. De koepels schatten dat elk netwerk gedurende een periode van vijf jaar 100 miljoen euro nodig zal hebben.

Context

The Guild is een samenwerkingsverband van 19 onderzoeksintensieve universiteiten in Europa, waarvan onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit lid zijn. Afrika staat hoog op de agenda van de Commissie Von der Leyen: als eerste buitenlandse bezoek reisde de voorzitter van de Commissie af naar de Afrikaanse Unie in Addis Abeba. De Europese Afrikastrategie ziet het stimuleren van onderwijs, onderzoek en innovatie als een van de gemeenschappelijke belangen voor de twee continenten. Ook BusinessEurope, de koepel van Europese werkgevers, ziet heil in nadere onderwijssamenwerking met Afrika.