Europa heeft een uniform octrooi nodig dat de overdracht van technologieën kan verbeteren en meer buitenlandse investeringen kan aantrekken. Dit blijkt uit een studie van een team economen dat zich heeft gericht op hightech producenten die gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten.

Uniform EU octrooi voordelig voor technologieoverdracht in Europa

EU octrooi kan handelsbarrières wegnemen

Een uniform Europees octrooi, ook wel unitair octrooi genoemd, zou de internationale handelsbarrières verwijderen en de circulatie van nieuwe technologieën in Europa vergroten, blijkt uit een economische studie van het Europees Octrooicentrum. Octrooien hebben al een positief effect op handel en buitenlandse investeringen, maar de nationale aard van de bestaande octrooien weerhoudt landen ervan om meer en sneller toegang te krijgen tot technologieën. Een unitair octrooi dat overal in de EU gelijke werking heeft is daarom essentieel om technologie vrij te laten circuleren binnen Europa.

Daarnaast zou een uniforme, Europese octrooiwetgeving bijdragen aan rechtszekerheid en kosten verlagen voor octrooi-eigenaren. Huidige Europese octrooien moeten in elk land apart geregistreerd worden en zijn vaak alleen in de vier of vijf grootste EU-landen van kracht doordat de validatiekosten zo hoog zijn. Een unitair octrooi wordt voor alle deelnemende landen in één keer geregistreerd. Dit brengt een kostenverlaging met zich mee voor het mkb, universiteiten en onderzoekscentra en maakt het makkelijker om een Europese markt voor innovatie en technologie te realiseren.

Context

De Europese Commissie heeft de ambitie voor een meer gebalanceerd handhavingssysteem voor intellectueel eigendom, onder andere door een efficiënter juridisch handhavingsregime in te voeren. Daarnaast ondersteunt de Commissie samenwerking tussen de EU-lidstaten op alle niveaus en onderstreept zij het belang van een internationale aanpak van het probleem.

Het unitair octrooi is in 2013 al opgezet en zou na het behalen van het minimum aantal ratificaties in 2018 van start gaan, maar door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU blijft inwerkingtreding een vraagteken. Daarnaast speelt er ook mee dat er een bijbehorend rechtbanksysteem moet worden opgezet, het Unified Patent Court. Wanneer het octrooi beschikbaar wordt, hangt af van deze vorderingen en blijft vooralsnog onduidelijk.