De European Universities Association (EUA) roept universiteiten op om deel te nemen aan hun vragenlijst, om zo hun innovatiecapaciteit en -strategieën te kunnen inventariseren. Daarmee onderzoekt de EUA welke rol universiteiten binnen innovatieve ecosystemen spelen om de digitale en groene transitie te bewerkstelligen. Reageren kan tot en met 28 juni.


 Universiteiten, wat doen jullie aan innovatie?

Innovatie en de maatschappij

De European Universities Association (EUA) heeft een vragenlijst geopend voor universiteiten, om te inventariseren welke innovatiecapaciteit en -strategieën de verschillende Europese universiteiten hebben. Zo probeert de EUA te onderzoeken hoe universiteiten binnen innovatieve ecosystemen bijdragen aan de groene en digitale transitie. Daarbij hoopt de EUA de innovatie-trends binnen het hoger onderwijs te kunnen duiden en helder te krijgen wat de impact is van innovatie binnen universiteiten op de maatschappij, maar ook op de EU-doelstellingen rondom duurzaamheid en digitalisering. Daarnaast worden de verschillen tussen de universiteiten omtrent innovatie onderzocht. Zo hoopt de EUA te begrijpen wat deze verschillen betekenen voor de universiteiten zelf en voor hoger onderwijs in het algemeen. Reageren kan tot en met 28 juni.

Context

De EUA vertegenwoordigt als koepelorganisatie universiteiten en nationale vertegenwoordigers uit 48 Europese landen. De resultaten van de survey zullen gepaard gaan met aanbevelingen aan universiteiten, nationale overheden en Europese beleidsmakers. De Commissie stelt in haar visie voor de realisatie van de Europese Onderwijsruimte tegen 2025 zes dimensies vast om het Europese onderwijssysteem veerkrachtig en toekomstbestendig te maken. Een van die dimensies is de groene en digitale transitie, waarbij de nadruk ligt op het vergaren van nieuwe denkwijzen en vaardigheden. Innovatie speelt hierin een grote rol.