08 november 2023

Universiteitenkoepels voorzichtig positief over Commissievoorstel onderzoeksloopbanen

Joep Roet

Joep Roet

Plaatsvervangend directeur

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Vijf Europese universiteitenkoepels verwelkomen het Commissievoorstel voor een Europees kader voor het aantrekken en behouden van onderzoekers in Europa. De vijf wijzen er wel op dat er in de praktijk weinig zal veranderen als nationale overheden geen actie ondernemen.


Universiteitenkoepels voorzichtig positief over Commissievoorstel onderzoeksloopbanen

Inzet vanuit lidstaten essentieel

Aurora universiteiten, Coimbragroep, EUA, Guild en YERUN, vijf Europese koepels van universiteiten, spreken in een verklaring hun steun uit voor de Europese beleidsmaatregelen rond onderzoeksloopbanen. De koepels zijn positief dat er aandacht is voor de precaire omstandigheden voor onderzoekers, maar vinden dat het voorstel slechts de eerste stap is. Ze waarschuwen dan ook voor de vrijwillige aard van de Raadsaanbeveling: nationale overheden moeten de maatregelen wel daadwerkelijk uitvoeren. In juli lanceerde de Commissie drie initiatieven om onderzoekloopbanen te verbeteren, waaronder een voorstel voor een raadsaanbeveling over het aantrekken en behouden van onderzoeksloopbanen in Europa. In hun verklaring leggen de koepels accenten op het bevorderen van de voorwaarden van onderzoeksloopbanen en het promoten van interdisciplinariteit om onderzoeksloopbanen flexibeler te maken. Ook moeten lidstaten universiteiten de mogelijkheid geven tot het aanbieden van stabiele carrières, bijvoorbeeld door instellingsfinanciering in plaats van tijdelijke projectfinanciering.

Context

Het Commissievoorstel rond onderzoeksloopbanen is één van twintig acties binnen de Europese Onderzoeksruimte. De Commissie presenteerde drie initiatieven, waarvan het voorstel van de Commissie voor een Raadsaanbeveling er één is. De lidstaten zijn nu aan zet om deze al dan niet goed te keuren. Daarnaast test de Commissie momenteel een investeringsstrategie voor de twee andere aangekondigde initiatieven, namelijk het Europees kader voor onderzoeksloopbanen en het Handvest voor Onderzoekers. Deze initiatieven moeten tezamen het vestigingsklimaat voor internationaal onderzoekstalent in Europa aantrekkelijker maken.

Mede geschreven door Hannah Teule.