De Commissie hoort graag uw mening over een initiatief rond het openstellen van datasets die een belangrijke socio-economische bijdrage kunnen leveren. U kunt tot en met 25 augustus feedback geven.

Uw mening over publieke open data initiatief

Open datasets

De Commissie vraagt uw feedback op een nieuw initiatief rond open data. Dit initiatief richt zich op het opstellen van een lijst van ‘high-value’ datasets, die door de publieke sector beheerd worden en waarvan het hergebruik grote socio-economische voordelen kan hebben. Zo kunnen onderzoekers, start-ups en het mkb de datasets inzetten om sneller oplossingen te vinden voor klimaatverandering of publieke gezondheidsuitdagingen. De high-value datasets zouden gratis herbruikbaar en machinaalleesbaar moeten zijn en waar mogelijk bulksgewijs gedownload kunnen worden. U kunt reageren tot en met 25 augustus.

Context

Dit initiatief is opgezet in het kader van de Richtlijn inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Open Data Richtlijn), die in 2019 is aangenomen en de voormalige PSI Richtlijn heeft uitgebreid. Onder de richtlijn vallen ook onderzoeksdata en publieke informatie van overheidsbedrijven. Daardoor zullen onder andere door de overheid gefinancierde onderzoeksgegevens beter en sneller beschikbaar zijn. Het doel van de uitbreiding is om de ontwikkeling van data-intensieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, te verbeteren.