De nieuwe strategie voor het EU-industriebeleid moet een sterke regionale dimensie hebben, stelt het Vanguard Initiative in een nieuw non-paper. Zij roept op om regio’s actief te betrekken bij het opstellen en implementeren van de nieuwe strategie. Ook zal de toegevoegde waarde van interregionale samenwerking voor het opzetten van strategische industriële waardeketens erkend moeten worden.


Vanguard Initiative wil sterke regionale dimensie binnen industriestrategie

Regionale dimensie industriestrategie

In de nieuwe industriestrategie van de Europese Unie moet de regionale dimensie van industrie- en innovatiebeleid worden erkend, zo stelt het Vanguard Initiative in het non-paper The Vanguard Initiative calls for a strong regional dimension in the new EU industrial strategy. Het is belangrijk dat regio’s worden betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het industriebeleid omdat zij goed gepositioneerd zijn als het gaat over bijvoorbeeld regionale innovatie-ecosystemen, contacten tussen industrie en onderzoekscentra maar ook het maatschappelijk veld. Ook benoemt zij de rol van regionale autoriteiten als het gaat om het beschikbaar stellen van de juiste vaardigheden die de industriële transitie moeten faciliteren.

Belang interregionale samenwerking 

Goed functionerende strategische waardeketens worden mogelijk gemaakt door interregionale samenwerking. Het Vanguard Initiative, dat interregionale samenwerking, co-creatie en gezamenlijke investeringen binnen waardeketens stimuleert, ziet dan ook veel potentieel voor dergelijke ketens op zowel regionaal, nationaals als Europees niveau. Verder roept het Vanguard Initiative op om netwerken van state-of-the-art infrastructuren en testfaciliteiten op te zetten, om zo niet alleen het kostenplaatje efficiënter te beheren, maar ook om de voor innovatie zo cruciale testfase beter te kunnen ondersteunen.

Context

Het Vanguard Inititiative is een netwerk van Europese regio’s die industriële innovatie hoog in het vaandel hebben staan. Het initiatief biedt een platform voor bedrijven, clusters en kennisinstellingen om elkaar te ontmoeten en krachten te bundelen om zo tot innovatieve oplossingen te komen. Het idee is om regio’s die dezelfde thema’s hanteren in hun slimme specialisatiestrategie bij elkaar te brengen zodat er industriegedreven clusters in Europa ontstaan. Vanguard werd geïnitieerd in 2013 en al snel werd er een pilotactie opgezet. De Europese Commissie stelt in het nieuwe cohesiebeleid vanaf 2021 voor om interregionale innovatie investeringen toe te voegen als nieuwe component - de zogenaamde C5 - aan Interreg. De Raad en het Parlement moeten de onderhandelingen over dit onderwerp nog afronden.