Het Joint Research Centre roept hoger onderwijsinstellingen op te participeren aan het pilotproject Collaborative Doctoral Partnership om de link tussen wetenschap en beleid te versterken. De call is geopend tot 15 maart 2017.

Versterk ‘evidence based’ beleidsontwikkeling

Collaborative Doctoral Partnerships

Het Joint Research Centre (JRC) wil de samenwerking met hoger onderwijsinstellingen versterken via een pilotproject genaamd Collaborative Doctoral Partnerships. Het pilotproject moet de participerende instellingen een beter begrip geven van de onderzoeksbehoeftes tijdens beleidscycli. Daarnaast geeft het project het JRC innovatieve onderzoeksresultaten van en informatie-uitwisseling met Europese academische instellingen.

Door een partnerschap aan te gaan met universiteiten wil het JRC de link tussen onderzoek en beleid versterken. Het doel is om een nieuwe generatie wetenschappers op te leiden die beter begrijpt wat beleidsmakers nodig hebben gedurende de verschillende stadia van de beleidscyclus. Zij hopen daardoor betere wetenschappelijke ondersteuning te kunnen bieden aan beleidsmakers. Dit is volgens het JRC nodig door de groeiende noodzaak voor een evidence based policy in Europa. In de pilotfase van dit project komen zes thema’s aan bod:

  1. Energy and transport modelling;
  2. Soil and land use change;
  3. Bio-economy and forests;
  4. Machine learning;
  5. Genomics and bioinformatics;
  6. Nuclear decommissioning and waste management.

De call is geopend tot 15 maart 2017 voor instellingen uit lidstaten en geassocieerde Horizon 2020-landen.