De nieuwe Europese onderzoeksruimte moet meer inspelen op inclusiviteit en beter aansluiten op maatschappelijke behoeften. Deze boodschap deelde Eduardo Maldonado, voorzitter van de ad-hoc werkgroep voor de toekomst van de ERA.

Voorzitter ERA werkgroep pleit voor meer inclusiviteit

Inclusiviteit in onderzoek

De ERA moet niemand buitensluiten: overal zijn excellente onderzoekers, infrastructuren en instellingen te vinden. Deze persoonlijke visie deelde het hoofd van de ERAC ad-hoc werkgroep voor de toekomst van de ERA. Op het gebied van inclusiviteit zijn er nog steeds bepaalde groepen of instellingen uitgesloten, of participeren zij slechts op een onbeduidend niveau. Een inclusieve ERA moet de beschikbare Europese middelen effectief inzetten zodat onderzoekers ongeacht geografische positie of geslacht op gelijk niveau kunnen bijdragen. Daarbij moet de ERA waakzaam zijn voor brain drain. Barrières voor internationale mobiliteit van onderzoekers moeten ook aangepakt worden. De ontwikkeling van een ​​gemeenschappelijk beleid voor erkenning en waardering voor onderzoekers kan hier aan bijdragen. Ook moeten de banden tussen de Europese onderzoeksruimte en de Europese onderwijsruimte worden versterkt.

Maatschappelijke bijdrage onderzoek & innovatie

Voor de toekomst van de ERA zal er ook beter na moeten worden gedacht over de maatschappelijke bijdrage van onderzoek, met oog voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Dit zal ook bijdragen aan de zichtbaarheid van de ERA – iets wat volgens Maldonado ook verbeterd kan worden. De ERA is namelijk zelfs onder onderzoekers niet breed bekend. Daar voegt hij aan toe dat de onderzoeks- en innovatiesector moet laten zien dat ze bijdraagt aan het concurrentievermogen van Europa. Alleen dan zal onderzoek en innovatie werkelijk worden gezien als een prioriteit in de Europese beleidsvorming.

Context

Op 30 september zal de Commissie de mededeling over de toekomst van de ERA naar buiten brengen. In deze context heeft de ERAC, het beleidsadviescomité dat de Europese instellingen en de EU-lidstaten adviseert over de ERA, eerder aanbevelingen gepubliceerd over de toekomst van de ERA. Ook heeft de Commissie input verzameld van de lidstaten en stakeholders die zij mee zal nemen in de nieuwe mededeling. De brief van Maldonado werd gepubliceerd als onderdeel van het jaarverslag 2019 van de ERAC.