De Commissie vraagt input van de Europese maakindustrie over haar prioriteiten voor het Europese partnerschap Made in Europe en de EIT-KIC Manufacturing. De vragenlijst invullen kan tot 15 september 2021. Ook kennisinstellingen behoren tot de doelgroep.


Wat moet de Europese maakindustrie gaan doen tot 2030?

Input toekomstige programma’s Made in Europe en EIT-Manufacturing

De Commissie verzamelt input van de Europese maakindustrie over de prioriteiten tot 2030 en daarna. Uitkomsten van de survey gaan mede vormgeven de toekomstige werkprogramma’s van het Horizon Europe-partnerschap Made in Europe en de Knowledge and Innovation Community (KIC) voor Manufacturing van het European Institute of Innovation and Technology (EIT). De vragen beslaan onder andere thematische prioriteiten van de industrie, welke vraagstukken meer onderzoek en innovatie behoeven, en of jonge onderzoekers of postdoc-studenten hier meer bij moeten worden betrokken. De vragenlijst invullen kan tot 15 september 2021. In oktober staat er ook een workshop op de planning om de toekomstige prioriteiten van de Europese maakindustrie verder te bespreken, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.

Context

Made in Europe is één van de onderzoekspartnerschappen binnen Horizon Europe waarmee de Commissie samenwerking optuigt tussen publieke en private partners. TNO en de Technische Universiteit Eindhoven maken hier deel van uit. EIT Manufacturing stelt een innovatiegemeenschap samen tussen onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en bedrijven. Onder meer de Technische Universiteit Delft zit bij de KIC.