De Commissie vraagt uw mening over het werkprogramma 2023 voor EU4Health. De consultatie beslaat onder meer prioritaire thema’s en mogelijke synergieën met ander programma’s, zoals Horizon Europe. Reageren kan tot en met 27 juni.


Wat moet EU4Health in 2023 gaan doen?

Consultatie over prioriteiten

Een nieuwe consultatie gaat de Commissie helpen bij het schrijven van het werkprogramma 2023 voor EU4Health. Dat programma bepaalt waar de Commissie in 2023 geld aan uit zal geven. De Commissie vraagt alle partijen uit het veld om mee te doen, waaronder onderwijsinstellingen, onderzoekers, patiëntenorganisaties, bedrijven en zorgprofessionals. De consultatie vraagt onder meer welke thema’s volgend jaar extra aandacht verdienen, zoals digitalisering, pandemieën of de European Reference Networks rond zeldzame ziektes. Reageren kan tot en met 27 juni. Gezien het grote aantal gedetailleerde vragen, is het ook mogelijk om enkel relevante delen in te vullen.

Context

EU4Health is het Europese gezondheidsprogramma. Het programma richt zich expliciet niet op onderzoeksprojecten, maar kan wel gebruikt worden voor projecten op het vlak van uitvoering, pilots, testen en demonstraties. Ieder jaar vraagt de Commissie om input voor de activiteiten in het daaropvolgende jaar.