De Commissie vraagt uw mening over de invulling van het Europese Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA). Het agentschap zou Europa moeten voorbereiden op toekomstige pandemieën, onder andere met behulp van onderzoek. Reageren kan tot en met 12 mei.


Wat moet het Europees agentschap voor gezondheidscrises volgens u gaan doen?

Europese voorbereiding op gezondheidscrises

De Europese Commissie vraagt om input op haar plannen voor een Europese Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA). HERA heeft als doel om Europa te weren tegen toekomstige pandemieën en richt zich op zes taken, waaronder onderzoek en training. Met deze inhoudelijke consultatie wil de Commissie input vergaren op thema’s als:

  • Het huidige EU-beleid voor het ontwikkelen, vervaardigen en inzetten van medische tegenmaatregelen;
  • De EU-instrumenten voor bedreigings- en risicobeoordelingen (zoals instrumenten voor onderzoek en innovatie);
  • De marktdynamiek en het inzicht in toeleveringsketens van medische tegenmaatregelen;
  • De ontwikkeling en financiering van nieuwe tegenmaatregelen in tijden van crisis;
  • De impact, rol, coördinatie en het bereik van de op te richten HERA.

U kunt tot 12 mei uw advies geven over de plannen.

Context

De nieuwe HERA zal onderdeel uitmaken van de Europese Gezondheidsunie en werd voor het eerst door Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, gepresenteerd in haar State of the Union-speech in 2020. Het nieuwe agentschap moet publiek-private partnerschappen tussen het bedrijfsleven, de academische wereld en andere organisaties voor klinisch onderzoek stimuleren. Ook zou de instelling toezien op onderzoek naar grensoverschrijdende gezondheidsrisico’s, om verdubbelingen te voorkomen. Verder moet zij inventariseren welke nieuwe technologieën in ontwikkeling zijn (“horizon scanning”). Daarnaast zou HERA lidstaten ondersteunen door biofarmaceutische trainingen te organiseren. In februari lanceerde de Commissie een eerste verkennende consultatie voor de roadmap van HERA en maakte zij 150 miljoen euro beschikbaar ter voorbereiding van HERA. Het definitieve voorstel van de Commissie wordt eind 2021 verwacht. Het ziet er naar uit dat HERA in 2023 in werkelijkheid zal worden.