De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

Wat vindt u van slim transport

Geef uw mening

De Europese Commissie heeft uw expertise nodig ter voorbereiding van haar strategie over de toekomst van transport. Een nieuwe Sustainable & Smart Mobility Strategy moet bijdragen aan de verduurzaming en digitalisering van de transportsector. Als voorlopige doelen stelt de Commissie onder meer emissieloos rijden, duurzame alternatieven en digitalisering en automatisering. Tot en met 23 september kan men reageren op de consultatie.

Context

De Sustainable & Smart Mobility Ranking is één van de nieuwe intiatieven onder de Green Deal. In het aangepast werkprogramma van de Commissie valt te lezen dat zij de strategie in het vierde kwartaal van 2020 wil publiceren.