19 mei 2020

Week 21: update corona

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

artikel en ook vindt u hier de gevolgen ervan op Erasmus+ en Horizon 2020. De update van week 20 vindt u hier


&source=https://neth-er.eu/" target="_blank" style="margin:0 10px">

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis op de MFK-onderhandelingen in dit artikel en ook vindt u hier de gevolgen ervan op Erasmus+ en Horizon 2020. De update van week 20 vindt u hier


Week 21: update corona

EIT-zomerscholen gaan digitaal door corona 

De EIT Digital zomerscholen worden dit jaar online aangeboden vanwege de Coronacrisis. Dit meldt EIT Digital in een persbericht. De EIT Digital zomerscholen duren twee weken waarin deelnemers lezingen krijgen over belangrijke digitale technologieën, innovatie en ondernemerschap. De zomerscholen staan open voor onderzoekers, professionals uit de branche, master- en PhD-studenten. Doordat de zomerscholen online plaats zullen vinden, is er een beperkt aantal plekken vrijgekomen.  

Meer informatie: 

Persbericht EIT: All EIT Digital Summer Schools completely online 
Registratie zomerschool: EIT Digital Academy 

Ondanks corona stijging in aanvragen voor MSCA RISE 2020 

De Research Executive Agency (REA) heeft in totaal 408 projectvoorstellen ontvangen voor de Marie Sk≈Çodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE) call 2020. De deadline van de MSCA RISE call was vanwege de corona crisis uitgesteld naar 12 mei. Ondanks een uitstel van de deadline, zijn de aanvragen voor RISE 2020 flink gestegen, namelijk met 32 procent. De evaluatie van de onderzoeksvoorstellen vindt plaats tussen mei en juli en de projecten gaan dit najaar van start. 

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: 32% increase in Marie Sk≈Çodowska-Curie RISE 2020 call 
Artikel Neth-ER: Week 17: update corona 
 

Geef uw mening over de impact van Covid-19  

De Joint Research Centre (JRC) heeft een enquête gelanceerd om input te verzamelen over de ervaringen van Europese burgers tijdens de coronacrisis. De enquête richt zich specifiek op de mate waarin burgers vertrouwen hebben in het vermogen van nationale en Europese instellingen om adequaat op de crisis te reageren. Daarnaast wordt ook gekeken naar de impact van Covid-19 op de arbeids- en leefomstandigheden van burgers en naar hun houding ten opzichte van nationale exit strategieën. Op basis van deze nieuwe inzichten kunnen effectieve strategieën voor herstel en transitie worden ontwikkeld waarin de mens centraal staat.  

Meer informatie:  

Enquête JRC: Have your say on the effects of COVID-19 

EIT investeert 60 miljoen in strijd tegen corona 

Het European Institute of Innovation and technology (EIT) heeft het EIT Crisis Response Initiative gelanceerd. Als onderdeel hiervan investeert het EIT 60 miljoen euro in projecten in strijd tegen corona en de consequenties van de crisis. Door middel van Pandemic Response Projects wordt er geïnvesteerd in onderzoeksprojecten die oplossingen moeten vinden voor corona en gerelateerde uitdagingen. Daarnaast is het Venture Support Instrument gericht op het steunen van innovatieve start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven die hard worden geraakt als gevolg van de crisis. Het initiatief wordt uitgevoerd door de acht EIT KICs en zal zich dan ook richten op innovaties in de volgende gebieden: gezondheid, klimaatverandering, digitalisatie, voedsel, duurzame energie, stedelijke mobiliteit, productie en grondstoffen.  

Meer informatie:

Persbericht EIT: €60 million Crisis Response Initiative for Europe's Innovators 
Website EIT: EIT Community activities 

ERA corona platform gelanceerd 

De Europese Commissie heeft het European Research Area (ERA) corona platform gelanceerd. Hierop biedt de Commissie nuttige informatie, ondersteuning en realtime updates over financieringsmogelijkheden voor corona-onderzoek en -innovatie. Het platform geeft niet alleen een overzicht van financieringsmogelijkheden onder Horizon 2020, maar brengt ook nationale activiteiten in kaart. Het geeft daarnaast informatie over projecten die al financiering ontvangen en van start zijn gegaan. Ook kun je er terecht voor de meest gestelde vragen (FAQs) over de gevolgen van de coronacrisis op calls en beurzen. Het platform is één van de tien prioriteiten die vallen onder het ERAvsCorona actieplan van de Commissie. 

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: Coronavirus: Commission launches one-stop shop for coronavirus research and innovation funding 
Website Commissie: European Research Area (ERA) corona platform   
Corona actieplan Commissie: First “ERAvsCorona” action plan: short-term coordinated research and innovation actions  
Artikel Neth-ER: Onderzoekministers scharen zich achter ERAvsCorona actieplan 

EU onderwijsministers: samenwerking en flexibiliteit cruciaal 

De Europese onderwijsministers hebben onderling en met de eurocommissarissen Mariya Gabriel en Margaritis Schinas ervaringen en informatie uitgewisseld tijdens een videoconferentie op 19 mei. Centraal hierbij stonden de geleidelijke versoepelingen van de corona-maatregelen in de verschillende lidstaten. Aandacht ging dan ook uit naar de heropening van onderwijsinstellingen en de bijbehorende organisatorische en veiligheidsaspecten die hierbij komen kijken. De ministers bespraken ook de gevolgen van de crisis met betrekking tot de vaak uitgestelde eindexamendata in de verschillende landen, en de gevolgen die dit kan hebben voor de nieuwe inschrijvingen in het hoger onderwijs voor komend semester. Ook met het oog op grensoverschrijdende mobiliteit riepen zij onderwijsinstellingen op tot zoveel mogelijk flexibiliteit en samenwerking. Tot slot gaf het Kroatisch voorzitterschap ook een stand van zaken omtrent de aanstaande Raadsconclusies over Europese leerkrachten en opleiders en kreeg het Duits voorzitterschap, wat in juli het stokje van de Kroaten zal overnemen, de gelegenheid om haar programma en prioriteiten toe te lichten.  

Meer informatie:  

Persbericht Raad: Video conference of ministers of education, 18 May 2020 
Publicatie Kroatisch Voorzitterschap: EU Education Ministers focused on the future