De Commissie stelt voor haar krachten te bundelen met de VS, ook op het gebied van technologische ontwikkeling. De gezamenlijke Mededeling ‘A new EU-US agenda for global change’ bevat een aantal voorstellen voor EU-VS samenwerking, waaronder het oprichten van een EU-VS handels- en technologieraad, een AI-overeenkomst en een alliantie voor groene technologie.


Welke kansen ziet de EU voor samenwerking met de VS?

EU-VS tech agenda

De Commissie reikt een hand uit naar de VS voor samenwerking op technologische innovatie. De Mededeling ‘A new EU-US agenda for global changebevat onder andere voorstellen om de handen ineen te slaan op het gebied van ontwikkeling, gebruik en regelgeving voor nieuwe technologieën. De Commissie stelt voor een nieuwe EU-VS handels- en technologieraad (TTC) op te richten om bilaterale handel en investeringen uit te breiden en onderzoekssamenwerking en innovatie te versterken. De EU wil een sterkere samenwerking met de VS aangaan op terreinen als mobiele 5G-netwerken, kunstmatige intelligentie (AI) en datastromen. Hiervoor wordt ook gewerkt aan een trans-Atlantische AI-overeenkomst als blauwdruk voor regionale en mondiale standaarden die in lijn zijn met de gedeelde normen en waarden omtrent het gebruik van AI. Data-uitwisseling tussen de twee handelsblokken komt ook aan bod, waarbij wordt gesproken over het stroomlijnen van regelgeving om een vertrouwd vrij verkeer van gegevens te faciliteren.

Krachten bundelen voor groene technologie

De Mededeling bevat ook het plan om een nieuwe alliantie voor groene technologie te lanceren om ervaring en expertise op het gebied van schone en circulaire technologieën te bundelen, bijvoorbeeld voor hernieuwbare energie en schone waterstof. De nieuwe alliantie zal het werk van de EU-VS Energieraad aanvullen. De Commissie verwelkomt dan ook de toezegging van verkozen president Joe Biden om zich opnieuw aan te sluiten bij het klimaatakkoord van Parijs en hier een ambitieuze bijdrage aan te leveren. Een gedeelde inzet van de EU en de VS om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken dient als inspiratie voor de rest van de wereld, aldus de Commissie.

Context

Met een wisseling van bestuur in de VS wordt er vanuit de EU nagedacht over mogelijkheden voor samenwerking. Deze agenda gepresenteerd door de Commissie wordt in de eerste helft van 2021 besproken tijdens een EU-VS top.