Gender kan de norm worden in Europees onderzoek en innovatie – en in het bijzonder in Horizon Europe – adviseert een Europese expertgroep aan de Commissie. Een nieuw rapport doet concrete voorstellen, waaronder calls over gendergelijkheid en het rapporteren van sekse in onderzoeksresultaten.


Wordt gender zo de norm binnen Horizon Europe

Inkijk in succesvolle integratie gendergelijkheid

Er wordt nog te weinig stil gestaan bij de genderdimensie in onderzoek en innovatie (O&I). Een groep experts bekijkt in het rapport ‘Gendered Innovations 2: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation’  hoe gendergelijkheid beter geïntegreerd kan worden binnen het Europese O&I, met name in het Europese Kaderprogramma Horizon Europe. Het versterken van de genderdimensie in O&I biedt namelijk tal van voordelen: het vergroot de toegevoegde waarde van O&I op het gebied van excellentie en creativiteit en komt tegemoet aan de behoeften van alle burgers van de EU.

Genderdimensie nieuwe norm binnen Horizon Europe

Volgens de experts achter het rapport kan de genderdimensie de norm worden binnen de werkprogramma’s van Horizon Europe, wat ook een doelstelling is. Zo zou de Commissie voor alle onderwerpen een gender-analyse moeten uitvoeren en zouden alle indieners moeten uitleggen hoe hun voorstel aandacht zal besteden aan de genderdimensie. Daarnaast roepen de experts op tot calls binnen Horizon Europe voor meer kennisontwikkeling op het gebied van gendergelijkheid. Ook worden onderzoekers opgeroepen om hun resultaten te splitsen naar sekse, met name op medisch gebied.

Context

Het rapport is gebaseerd op het werk van een expertgroep die in 2018 werd aangesteld. De Nederlandse Ineke Klinge schreef mee als rapporteur – zij is professor emeritus Gender Medicine aan de Universiteit van Maastricht. De groep ging aan de slag nadat het rapport ‘She Figures 2018’ concludeerde dat er nog grote stappen te zetten zijn op het gebied van gendergelijkheid in O&I. Juist Nederland scoort ver onder het Europese gemiddelde op dit gebied. Het is niet zeker dat de Commissie de aanbevelingen van de expertgroep zal overnemen.