Zweden, tot voor kort voorzitter van de Raad van de Europese Unie, roept op tot het versterken, versnellen en maximaliseren van open data in Europa middels het FAIR-principe (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). Dat staat in de Lund-verklaring. Het FAIR-principe moet op die manier bijdragen aan het verbeteren van de algemene onderzoeks- en innovatieprestaties om de impact op de industrie en de maatschappij te versterken. 


Zweden wil dat lidstaten open data beter delen

Vooruitgang niet afdoende

Zweden ziet dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt ten aanzien van het delen van data binnen onderzoeksinfrastructuren en wetenschapsgemeenschappen, zo stelt zij in de Lund-verklaring. Momenteel is de data nog onvoldoende herbruikbaar en te vaak inefficiënt. Daarmee belemmert dit de Europese innovatiekracht en het concurrentievermogen. Ook verhoogt dit indirect de kosten voor de maatschappij als geheel, omdat het rendement van investeringen in onderzoek en innovatie afneemt. Zweden, inmiddels geen Raadsvoorzitter meer, roept op tot het maximaal benutten van het FAIR-principe om data te delen. Zij zou graag zien dat er systematisch gebudgetteerd wordt in nationale en Europese onderzoeksprogramma's en onderzoeksinfrastructuren om het FAIR-principe in de ontwerpfase al toe te passen.

Aanbevelingen uit Zweden

Zweden stelt dat beleidskaders en regelgeving noodzakelijk zijn om te kunnen anticiperen op veranderende en lokale omstandigheden, zodat onderzoeksinfrastructuren hun activiteiten kunnen aanpassen en diensten kunnen blijven leveren in tijden van crises en conflicten. Ook willen de Zweden verbetering van de coördinatie en koppeling tussen digitale infrastructuren en onderzoeksinfrastructuren op beleids- en operationeel niveau, om duplicatie te voorkomen en schaalvoordelen te creëren. Andere aanbevelingen betreffen het incentiveren van open science praktijken via erkennen en waarderen en het stimuleren van de adoptie van FAIR- en open science-principes door onder andere in te zetten op vaardigheden & training.

Context

Open science is één van de twintig acties van de Europese Onderzoeksruimte. De Commissie stimuleert open science door open toegang tot onderzoekspublicaties- en data verplicht te stellen in Horizon Europe. Recent namen de onderzoeksministers Raadsconclusies aan waarmee ze open access de norm willen maken.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.