De koepelorganisatie CESAER, de European University Association (EUA) en Science Europe roepen wetenschappelijke uitgevers in een gezamenlijke verklaring op tot het omarmen van open access. De organisaties vragen uitgevers die de rechten van auteurs beperken of niet transparant zijn over de voorwaarden van hun diensten hun standpunt te heroverwegen en hun aanpak te moderniseren.


“Uitgevers, omarm open access”

Sterke steunbetuiging voor open access

CESAER, EUA en Science Europe roepen alle wetenschappelijke uitgevers op om open access te omarmen, zodat artikelen gratis kunnen worden gelezen en hergebruikt. Dit staat in een gezamenlijke verklaring, ondertekend door de voorzitters van de drie organisaties. Ze uiten hun zorgen over onduidelijke praktijken van sommige uitgevers en noemen daarbij gevallen waarin uitgevers auteurs hebben verplicht om de rechten van hun werk over te hevelen of beperkingen hebben opgelegd aan het hergebruiken van hun inhoud. Daarnaast wordt in de verklaring genoemd dat het mogelijk moet zijn voor onderzoekers om hun manuscript te publiceren met een open licentie en zonder embargo. Volgens de voorzitter van CESAER is het behoud van rechten door onderzoekers en universiteiten van vitaal belang, omdat het de volledige benutting van onderzoeksresultaten op alle gebieden van onderzoek, onderwijs en innovatie mogelijk maakt.

Context

Een open access publicatieplatform bestaat al voor wetenschappers die deelnemen aan projecten binnen Horizon 2020 en Horizon Europe, waar onderzoek open en toegankelijk is en publicaties op een algemene opslagplek terug te vinden zijn. Met dit publicatieplatform hoopt de Commissie op nationaal niveau een inspiratie te zijn. Eerder hebben Europese onderzoeksbibliotheken om een Europese open access-wet gevraagd, gezien onderzoekers zouden verstikken onder een lappendeken van internationale verplichtingen. Bij de presentatie van de retentierechtenstrategie vorig jaar, gericht op intellectueel eigendomsrecht van onderzoekers en onredelijke embargo's, zijn uitgevers ook al aangemoedigd door cOAlition S om hun voorwaarden aan te passen.