De Raad van de Europese Unie heeft groen licht gegeven voor de Conference on the Future of Europe. De Conference on the Future of Europe is gericht op het betrekken van burgers bij het debat over toekomstig beleid en de ambities van de Europese Unie. Op 9 mei 2021 luidt het startschot.


Burgerparticipatie en de EU: de Conference on the Future of Europe gaat tóch door

De oprichting van een burgerunie

De Raad van de Europese Unie heeft de gezamenlijke verklaring voor de Conference on the Future of Europe goedgekeurd, waarin de doelstellingen, structuur, reikwijdte en timing van de conferentie beschreven zijn. De Conference on the Future of Europe is een serie van (online) evenementen om burgerinspraak te faciliteren en participatie te vergroten voor de meest prangende Europese vraagstukken. De Raad, Commissie en het Parlement zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie. Het startschot zal klinken op 9 mei 2021.

De thema's van nu

De Conference on the Future of Europe moet de discussie mogelijk maken over de uitdagingen waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd, waaronder de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Onderwerpen als klimaatverandering, economische en sociale kwesties en de digitale transformatie zullen de revue passeren. Een meertalig en digitaal platform moet helpen bij de organisatie van discussies met beleidsmakers en belanghebbenden uit de hele Europese Unie.

Context

Na lang vergaderen en verschillende voorstellen, hebben de drie EU-instellingen een compromis gevonden voor de organisatie van de Conference on the Future of Europe. De 27 EU-lidstaten gaven al hun goedkeuring op het summiere voorstel van de Portugese voorzitter op 3 februari, en hebben nu ook hun goedkeuring gegeven aan de verdere uitwerking van dit voorstel in de gezamenlijke verklaring. De Conferentie had in mei 2020 moeten beginnen, maar werd uitgesteld vanwege de COVID-19-pandemie. Daarnaast waren de Europese instellingen het nog niet eens over wie het forum moest gaan voorzitten. Het voorzitterschap wordt nu gedeeld door de Raad, de Commissie en het Parlement, waarbij iedere zes maanden een plenaire vergadering zal plaatsvinden. Vertegenwoordigers van de drie Europese instellingen en van nationale parlementen, burgers en andere belanghebbenden zullen hierbij aanschuiven. In het voorjaar van 2022 zal de conferentie een pakket van conclusies vaststellen dat richting moet geven aan de toekomst van Europa.