In een open brief aan de Commissie pleit het samenwerkingsverband Cesaer voor extra actie gericht op het Erasmus+-programma vanwege de Corona pandemie. De groep verwelkomt de implementatie van de force majeure, maar stelt onder andere dat er betere sturing noodzakelijk is vanwege het verschil in interpretatie van de regels.

CESAER: Beperk de impact van Covid-19 op Erasmus +

Force majeur, maar gebrek aan sturing

CESAER pleit bij de Commissie om de impact van Covid-19 op het Erasmus+-programma te verzachten. Dit staat in een open brief van CESAER aan Themis Christophidoe, directeur-generaal DG onderwijs, jeugd, sport en cultuur (EAC). Het samenwerkingsverband van universiteiten verwelkomt de implementatie van de force majeure -de overmachtsclausule-, en ziet de huidige maatregelen als een goede start, maar stelt dat er extra ondersteuning noodzakelijk is door de huidige corona omstandigheden en in de periode erna. CESAER benoemt onder andere het verschil in interpretatie van de regels, en het gebrek aan richting, als een belemmering.

Vijf actiepunten

In de open brief van CESAER aan de Commissie, benoemt het samenwerkingsverband van universiteiten vijf actiepunten ter ondersteuning van het Erasmus+-programma in de huidige Covid-19 situatie. Zo zou de Commissie onder andere de dialoog met belanghebbenden, zoals onderwijsinstellingen, moeten blijven voortzetten. Ook moet zij ervoor zorgen dat de richtlijnen en instructies die worden gegeven aan de nationale agentschappen duidelijk zijn. Daarnaast pleit CESAER voor het streven naar maximale flexibiliteit.

Context

CESAER is een samenwerkingsverband van 53 technische en wetenschappelijke universiteiten gevestigd in 25 landen dat onder ander het Europese debat over onderwijs en onderzoek probeert te beïnvloeden. Zo pleitte de vereniging al eerder voor een vastgesteld BBP voor hoger onderwijs, meer budget en synergieën voor het Europese Universiteiten initiatief en riep het op tot meer gelijkheid, diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs. Er zijn twee Nederlandse universiteiten aangesloten bij CESAER, de TU Delft en de Universiteit Twente.