De Europese Commissie adviseert Nederland om arbeidstekorten aan te pakken door onder meer te investeren in bijscholing en efficiënter gebruik te maken van deeltijdwerkers. Dat blijkt uit de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester. Investeren in de groene en digitale transitie, bijvoorbeeld via Europese fondsen, en het afronden van benodigde onderhandelingen rondom de structuurfondsen horen ook bij de aanbevelingen die de Commissie Nederland meegeeft.  


Commissie beveelt Nederland aan arbeidstekorten aan te pakken

Nederland kan meer werken

Nederland kan door te investeren in vaardigheden en onbenut arbeidspotentieel de tekorten op de arbeidsmarkt adequater aanpakken. Dat stelt de Commissie in de landspecifieke aanbevelingen van het voorjaarspakket van het Europees Semester 2022. De Commissie concludeert dat de tekorten in sectoren als het onderwijs, de gezondheidszorg, technische beroepen en de ICT sector alleen maar zullen toenemen en dat dit samenhangt met de relatief lage arbeidsparticipatie van minderheden en het hoge aandeel van deeltijdwerkers. Dit zou deels opgelost kunnen worden door deeltijdwerkers aan te moedigen meer uren te maken en meer te investeren in bij- en omscholing, aldus de Commissie.

Gebruik maken van Europese gelden

De Commissie spoort Nederland aan meer te investeren in de groene en digitale transitie, bijvoorbeeld aan de hand van de daarvoor bedoelde Europese fondsen, zoals het herstelfonds en RePowerEU. Hiermee kan Nederland stappen zetten om af te stappen van de nog steeds grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ook adviseert Brussel de onderhandelingen over de Europese structuurfondsen 2021-2027 zo snel mogelijk af te ronden om de daaruit beschikbare gelden te gebruiken.

Context

De landspecifieke aanbevelingen van de Commissie bieden een richtlijn voor het economisch beleid van alle lidstaten voor de daarop volgende 12 tot 18 maanden. De aanbevelingen maken deel uit van het Europees Semester, een jaarlijkse cyclus van begrotings- en economisch beleid. Afgelopen jaar stond het Europees Semester door de coronapandemie in het teken van de nationale herstelplannen van de lidstaten, voortvloeiend uit het herstelfonds.