De Europese Commissie helpt gebruikers bij het vinden van synergieën tussen Horizon Europe en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in de praktijk. Tot en met 2028 neemt de EU verschillende maatregelen om de twee instrumenten dichter bij elkaar te brengen, zoals het versoepelen van staatssteunregels, blijkt uit een gidsdocument.


Commissie gidst u door synergieën Horizon en EFRO

Een praktische handleiding voor synergieën  

De Commissie wil onderzoekers en fondsbeheerders ondersteunen bij het vinden van synergieën tussen Horizon Europe en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De praktische gids ‘Synergies between Horizon Europe and ERDF programmes’ zet de verschillende mogelijkheden uiteen. Het document richt zich op nationale contactpunten (NCP’s) en projectindieners voor Horizon Europe, en EFRO-managementautoriteiten. De Commissie legt de verschillende typen synergieën uit, net als de stappen die aanvragers moeten doorlopen om gebruik te maken van verschillende programma’s. Tenslotte geeft ze bij iedere mogelijke synergie een voorbeeld uit de praktijk.

Verschillende typen synergieën

De Commissie behandelt in het document verschillende typen synergieën die nu van toepassing zijn:

  1. Seal of Excellence. Projectindieners die geen financiering ontvingen in Horizon Europe, maar wel boven de drempelwaarde scoorden, kunnen met dit kwaliteitsstempel hun project alsnog via EFRO (of andere nationale fondsen) financieren;
  2. Overhevelen gelden EFRO naar Horizon Europe. Lidstaten mogen tot 5% van hun EFRO-gelden overhevelen naar Horizon Europe om excellente, maar niet gefinancierde, onderzoeksprojecten in hun lidstaat te financieren;
  3. Cumulatieve financiering. Managementautoriteiten kunnen besluiten een project vanuit verschillende instrumenten te financieren. Ook Digital Europe kan daarvoor ingezet worden;
  4. Europese partnerschappen. Lidstaten mogen besluiten EFRO-gelden te gebruiken als bijdrage aan medegefinancierde en geïnstitutionaliseerde partnerschappen;
  5. Gecombineerde financiering in Teaming. In het widening-instrument Teaming is het verplicht om de subsidie uit Horizon Europe te complementeren met een gelijk bedrag uit EFRO;
  6. Upstream en downstream synergieën. Met dit type synergieën financieren belanghebbenden via een gecoördineerd raamwerk alle fasen van het innovatieproces met (EU-)fondsen. Dit vergt echter veel samenwerking tussen relevante actoren.

Context

Horizon Europe is een centraal door de Commissie beheerd programma gericht op het financieren van het meest excellente onderzoek & innovatie (O&I). Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, door regio's zelf beheerd, richt zich onder meer op het verkleinen van de innovatiekloof tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde regio's in Europa. In de vernieuwde Europese Onderzoeksruimte is het een beleidsprioriteit van de Commissie om de twee instrumenten en haar doelen dichter bij elkaar te brengen, maar door verschillen in regelgeving gaat dat niet gemakkelijk. In Horizon 2020 introduceerde zij al verschillende instrumenten, zoals het Seal of Excellence-label. Toch bleek de praktijk onder meer vanwege staatssteunregels weerbarstig. Met nieuwe initiatieven en aangepaste staatssteunregels hoopt de Commissie nu succesvoller te zijn, zodat regio's hun slimme specialisatiestrategieën niet enkel in theorie maar ook in de praktijk aan Horizon Europe kunnen koppelen. Het onderwerp staat volop in de aandacht komend half jaar, het Tsjechisch Raadsvoorzitterschap organiseerde namelijk een grote conferentie en plant Raadsconclusies.