01 oktober 2020

Commissie: grote verschillen tussen lidstaten onderling bij implementatie ESF gericht op onderwijs en training

Eveline Goesten

Eveline Goesten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Er is een positieve vooruitgang in de financiële implementatie van het Europees Sociaal Fonds gericht op onderwijs en training, maar er zijn grote verschillen tussen lidstaten onderling. Dit blijkt uit een evaluatie van de Commissie die is gericht op het Europees Sociaal Fonds thematische doelstelling 10. Ook blijkt dat steun van het Europees Sociaal Fonds effectief heeft bijgedragen aan het ondersteunen van de behoeften van jongeren in het algemeen, maar dat er uitdagingen blijven op het gebied van steun die is gericht op gekwalificeerde volwassenen, werkenden en werklozen.

Commissie: grote verschillen tussen lidstaten onderling bij implementatie ESF gericht op onderwijs en training

ESF steunt behoeften jongeren

Er is sprake van een positieve vooruitgang in de financiële implementatie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) thematische doelstelling 10, maar er zijn grote verschillen tussen lidstaten onderling als het gaat om bijvoorbeeld deelname aan onderwijs en trainingssessies. Dit blijkt uit een evaluatie van de Commissie die specifiek gaat over ESF thematische doelstelling 10, die zich richt op investering in onderwijs, opleiding en een leven lang leren. Daarnaast wordt in het rapport geconcludeerd dat de doelstelling bijdraagt aan het ondersteunen van de behoeften van jongeren in het algemeen, maar dat er uitdagingen zijn op het gebied van steun aan volwassenen, waaronder werklozen. Daarnaast zijn er ook een aantal succesfactoren geïdentificeerd, waaronder een sterke strategische benadering op programmaniveau en goede samenwerking tussen autoriteiten, sociale partners en non-gouvernementele instellingen.

Reflectie voor aankomend ESF-programma

Daarbij werden ook een aantal aandachtspunten benoemd, waaronder het belang van het vinden van overlap met voorgaande ESF-programma’s en de wens om bestaande prioriteiten aan te passen aan de actuele behoeften die spelen op het gebied van onderwijs en training. In voorbereiding op de aankomende ESF-programmaperiode zijn in het rapport een aantal reflectiepunten aangemerkt. Zo is het volgens de Commissie van belang om een sterke focus te behouden op achtergestelde studenten en om impact te vergroten door wederzijds leren en het verspreiden van kennis. Daarnaast is het essentieel om een strategische benadering te bevorderen met betrekking tot de programmering.  

Context

Investeren in onderwijs en training voor alle inwoners is een belangrijk uitgangspunt van de Europese Unie. Dit uitgangspunt wordt onder andere uitgevoerd middels de ESF thematische doelstelling 10, waarmee investeringen in (beroeps)onderwijs, training, vaardigheden en het leven lang leren mogelijk worden gemaakt. De doelstelling wordt uitgevoerd aan hand van vier investeringsprioriteiten, waaronder het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en het verbeteren van aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Nederland besteedt de gelden uit het ESF niet aan thematische doelstelling 10, maar koos er in de programmaperiode 2014-2020 voor om de middelen in te zetten op de thema's actieve inclusie en gezond ouder worden.