07 juni 2022

Commissie helpt hogeronderwijsinstellingen bij de evaluatie en erkenning kwalificaties van Oekraïners

Bram Ruber

Bram Ruber

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie heeft nieuwe richtsnoeren opgesteld die hogeronderwijsinstellingen moet ondersteunen bij het evalueren en erkennen van de kwalificaties van Oekraïense vluchtelingen. In het document wordt het Oekraïense onderwijssysteem verder toegelicht met diens bijbehorende kwalificaties. Hiermede hoopt de EU dat de Europese hogeronderwijsinstellingen de vaardigheden van Oekraïense vluchtelingen beter kunnen inschatten.


Commissie helpt hogeronderwijsinstellingen bij de evaluatie en erkenning kwalificaties van Oekraïners

Betere kwalificatie van Oekraïense vluchtelingen

De Commissie heeft in het document ‘Guidelines on fast-track recognition of Ukrainian academic qualifications’ nieuwe richtlijnen opgesteld omtrent het evalueren en erkennen van de kwalificaties van gevluchte Oekraïners. Met deze richtlijnen hoopt de Commissie hogeronderwijsinstellingen te ondersteunen bij de beoordeling van vaardigheden, kennis en bekwaamheden van de betreffende vluchtelingen.

Oekraïense onderwijsstel uitgelegd

Het document bestaat uit vier delen en gaat onder andere in op de structuur van het Oekraïense onderwijsstelsel. In het eerste deel wordt het gehele Oekraïense vervolgonderwijs uitgelicht, waaronder dus ook het beroepsonderwijs. Vervolgens presenteert het tweede deel de verscheidene documenten en diploma’s voor de belangrijkste kwalificaties van dit onderwijssysteem. Dit is volgens de Commissie hard nodig om de interpretatie van de diverse kwalificaties te vergemakkelijken en de taalbarrières te omzeilen. In het derde deel zet het document een aantal belangrijke methoden om de authenticiteit van de kwalificaties verifiëren uiteen. Tot slot worden in het laatste deel nog verschillende informatiebronnen en gegevensbanken weergegeven.

Context

Sinds de oorlog in Oekraïne geeft de Commissie hoge prioriteit aan de ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook het Erasmus+ programma wordt daarvoor ingezet, bijvoorbeeld met de ondersteuning van erkenningsorganisaties in de lidstaten, zoals Nuffic. Onlangs lanceerde de Commissie de zogeheten EU Skills Profile Tool, waarmee vluchtelingen inzicht kunnen krijgen in de reeds opgedane vaardigheden. Met de onlangs geïmplementeerde Richtlijn Tijdelijke Bescherming zijn de lidstaten verplicht om een actieve rol aan te nemen omtrent de tijdelijke bescherming voor vluchtelingen. Waar de focus in vergelijkbare eerdere gevallen met name gericht was op opvang, richt de Commissie zich momenteel met name op integratie en inclusie.

 

Mede geschreven door Roderik van Meurs.