De Commissie heeft de Horizon Intellectual Property (IP) Scan gelanceerd, een instrument dat hulp biedt aan het mkb om intellectueel eigendom te beheren en te benutten. De Horizon IP Scan is beschikbaar voor samenwerkingsprojecten die vanuit Horizon 2020 of Horizon Europe worden gefinancierd.


Commissie lanceert Horizon IP Scan voor het mkb

Op maat gemaakt advies voor de bescherming van eigendomsrechten

De Commissie heeft de Horizon Intellectual Property (IP) Scan gelanceerd. Dit instrument ondersteunt het mkb bij het beheren en benutten van intellectueel eigendom (IP) binnen innovatieve onderzoeksprojecten. Innovatieve ondernemers kunnen een scan aanvragen voor projecten die door meerdere bedrijven worden uitgevoerd en vanuit Horizon 2020 of Horizon Europe worden gefinancierd. De Horizon IP Scan analyseert het project, interviewt de betrokkenen en geeft op basis hiervan een gedetailleerd advies, geschreven door IP-professionals. Zij adviseren hoe het mkb bestaand IP kan beschermen bij een nieuw samenwerkingsproject met partners. Daarbij geeft het advies ook handvatten om samen met projectpartners nieuw vergaard IP te benutten, door middel van een gespecialiseerde strategie.

Context

De handhaving van intellectueel eigendomsrecht is tot nu toe niet geharmoniseerd in Europa. In 2020 presenteerde de Commissie een actieplan voor IP, waar de Horizon IP Scan uit voortkomt.