Maar liefst 109 voorstellen zijn ingediend in de 2023 call voor de Centres of Vocational Excellence. Met slechts budget voor veertien projecten moeten consortia van goede huize komen om kans te maken op financiering. Daarnaast publiceerde de Commissie een overzicht van de geselecteerde projecten in 2022.  


Commissie ontvangt wederom (te) groot aantal aanmeldingen Centres of Vocational Excellence

100+ voorstellen voor de CoVE’s   

De Commissie kan in de call van 2023 slechts één op de acht voorstellen die zijn ingediend voor de Centres of Vocational Excellence financieren. Uit de aanmeldingen blijkt dat er 109 voorstellen zijn ontvangen voor in totaal veertien te financieren projecten. Dat is een flinke stijging ten opzichte van het jaar ervoor toen er 76 voorstellen werden ingediend.  

Overzicht geselecteerde projecten 2022   

De Commissie publiceerde verder een overzicht van de dertien projecten die zij selecteerde in 2022. Bij vijf projecten zijn Nederlandse partners betrokken. De mbo-instelling Noorderpoort coördineert een project rondom digitalisering in de zorg. In het overzicht staat een beschrijving van de projecten, de doelen en beoogde opbrengsten en de partners die meedoen.  

Context 

De Centres of Vocational Excellence (CoVE's) zijn partnerschappen tussen allerlei publieke en private partners uit verschillende regio's in Europa. Rond een maatschappelijke of sectorale uitdaging werken zij samen aan modernisering van het beroepsonderwijs zodat snel kan worden gereageerd op de steeds sneller veranderende wereld en arbeidsmarkt. Het initiatief wordt met 400 miljoen euro voor zeven jaar gefinancierd uit Erasmus+. Tot nu toe financierde de Commissie onder het huidige programma 26 projecten, met daarin veel betrokkenheid vanuit het Nederlandse onderwijsveld. De CoVE's kunnen al sinds de pilot rekenen op grote populariteit. In de tweede ronde van de pilot besloten de onderwijsministers bij te plussen om twee extra projecten te kunnen financieren. De CoVE’s zullen op 25 en 26 september vol in de aandacht staan tijdens het Vocational Excellence Forum dat plaatsvindt in Amsterdam.