De Europese Commissie zoekt experts die plaats willen nemen in het nieuwe High-Level Forum voor Europese standaardisering. Dit forum moet de Commissie ondersteunen in het behouden van Europa’s positie als mondiale normbepaler. Aanmelden kan tot en met 14 november 2022.


Commissie op zoek naar experts om mondiale standaardbepaler te blijven

Standaardiseringsdeskundigen gezocht

De Commissie zoekt leden voor het High-Level forum voor Europese standaardisering. Het forum moet bestaan uit vertegenwoordigers van lidstaten, Europese en nationale standaardiseringsorganisaties, het maatschappelijk middenveld, de industriële sector en de academische wereld. Het doel van het forum is om bij te dragen aan de rol van de EU als mondiale normbepaler. Daarnaast zullen de leden van het forum Europese belangen in internationale standaardiseringsfora vertegenwoordigen. Verder zorgt het forum dat de EU haar activiteiten op het gebied van standaardisering bijdragen aan een groene, digitale, eerlijke en veerkrachtige Europese economie. Het forum zal voor het eerst bijeen komen in januari 2023. De aanmelddeadline voor geïnteresseerden is 14 november 2022.

Context

De Europese interne markt is een van de EU’s belangrijkste geopolitieke instrumenten. Europese regels en standaarden zijn vaak bepalend voor de wereldmarkt. Standaardisering staat dan ook hoog op de agenda van de Commissie, ook met betrekking tot onderzoek en innovatie (O&I). Om onderzoekers in Horizon 2020 en Europe te helpen bepalen of onderzoeksresultaten geschikt zijn voor standaardisering eerder dit jaar werd de Standardisation Booster gepubliceerd. Daarnaast kwam de Commissie deze zomer met een handboek voor onderzoekers om de link tussen O&I en standaardisering te versterken. In februari 2022 bracht de Commissie een overkoepelende standaardiseringsstrategie uit, die deel is van de Europese industriestrategie. Het High-Level Forum voor Europese Standaardisering komt hieruit voort.

 

Mede geschreven door Vera van Vliet.