Twee consultaties vragen uw mening over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden. De Commissie is op zoek naar ideeën ter voorbereiding van haar voorstel voor twee Raadsaanbevelingen begin 2023. De consultatie is een open oproep en bevat geen vragenlijst. Reageren kan tot en met 16 september 2022.


Commissie opent consultaties digitaal onderwijs en vaardigheden

Twee parallelle consultaties

De Commissie is druk bezig met voorstellen over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden en heeft daarbij uw input nodig. In twee consultatie roept zij veldpartijen op om hun ideeën te delen. De Commissie wil onder meer horen waar het veld tegenaan loopt, welke digitale technologieën reeds in gebruik zijn en welke opleidingsbehoeften er onder leraren leven. Ook is de Commissie benieuwd naar de samenwerking met nationale en lokale overheden. De consultatie dient ter voorbereiding van een voorstel voor twee Raadsaanbevelingen over de thema’s, dat begin 2023 moet verschijnen. Reageren kan tot en met 16 september 2022.

Context

De twee initiatieven komen voort uit het Digital Education Action Plan en de Europese Onderwijsruimte. Volgens de Commissie is digitaal onderwijs een universeel recht. Het Europees Comité voor de Regio’s inventariseerde eerder al welke initiatieven gemeentes en provincies ontplooien. Het Tsjechisch voorzitterschap is van plan om in Raadsconclusies alvast vooruit te blikken op de voorstellen. Die lijken enigszins vertraagd, want de Commissie had eerder eind 2022 voorzien. Een webinar van Neth-ER concludeerde onlangs dat Europa de leiding kan nemen als het gaat om AI in het onderwijs.