De vier winnaars van een nieuw door de EU gefinancierd initiatief voor innovatieve interregionale partnerschappen zijn bekendgemaakt. De Europese Commissie selecteerde interregionale partnerschappen in vier gebieden: corona-gerelateerde innovatie oplossingen, circulaire economie in gezondheid, duurzaam en digitaal toerisme en waterstoftechnologieën. Deze nieuwe pilotactie bouwt voor op de positieve ervaring van de vergelijkbare pilotactie voor interregionale innovatieprojecten.


Commissie selecteert vier innovatieve interregionale partnerschappen

Innovatieve interregionale partnerschappen  

De Europese Commissie heeft de winnaars van een EU-initiatief omtrent interregionale partnerschappen bekendgemaakt. In een persbericht laat zij weten dat er vier partnerschappen geselecteerd zijn die zich richten op innovatieve oplossingen voor 1) de prognostiek en preventie de corona-pandemie, 2) circulaire economie in gezondheid, 3) duurzaam en digitaal toerisme en 4) waterstoftechnologieën. De regio Noord-Nederland zal deel uitmaken van de samenwerking die onder deze laatste categorie is geselecteerd. Het doel van deze nieuwe pilotactie, die voortbouwt op de positieve ervaring van de pilot rondom interregionale innovatieprojecten, is het mobiliseren van nationale en regionale partners om de impact van de coronacrisis te adresseren. De partnerschappen zullen expertadvies van de Commissie ontvangen en krijgen 100.000 euro voor opschaling en commerciële activiteiten. Het werk van de partnerschappen start deze maand al, voor de duur van een jaar.  

Context

Om interregionale innovatie investeringen te stimuleren werd in 2017 een pilot-actie gepresenteerd voor interregionale innovatieprojecten, waarbij regio’s die zich inzetten op eenzelfde thema aangemoedigd werden om samen nieuwe waardeketens te ontwikkelen en goede ideeën op te schalen. Deze pilotactie eindigde in 2019 en liet een groot potentieel zien om interregionale investeringen in innovatie te versnellen. De nieuwe pilotactie heeft dezelfde doelen. De geleerde lessen uit deze pilotacties worden meegenomen voor het nieuwe Interregional Innovation Investment-instrument, of in het kort I3, dat wordt uitgerold onder EFRO in de programmaperiode 2021-2027. Met een indicatief budget van 500 miljoen euro zullen partnerschappen ondersteund worden in het opschalen van innovatie en het versnellen van marktopname van producten.