De Commissie vraagt om feedback op de toekomstige staatssteunrichtlijnen voor milieubescherming en energie. In de toekomst moeten de staatssteunrichtlijnen beter worden afgestemd op de ambities van de Commissie voor een klimaatneutraal Europa. Tot 7 januari kunt u uw mening delen.

Commissie vraagt uw feedback op staatssteunrichtlijnen voor milieu en energie

Deel uw mening

Het is nu mogelijk om feedback te geven op de toekomstige staatssteunrichtlijnen voor milieubescherming en energie (EEAG). De Commissie heeft de consultatie geopend in lijn met de recente ontwikkelingen op het gebied van energiebeleid en milieubescherming. Gezien de ambitie van de EU om van Europa voor 2050 een klimaatneutraal continent te maken, de doelstellingen vastgelegd in de Europese Green Deal en de Europese Industriestrategie, en om Europa geschikt te maken voor het digitale tijdperk, worden nu ook de staatssteunregels geëvalueerd. Het is tot 7 januari 2021 mogelijk om te reageren.

Context

Uit een eerdere evaluatie van de Commissie bleek dat de huidige staatssteunrichtlijnen voor milieubescherming en energie (2014–2020) niet geschikt zijn om optimaal bij te dragen aan klimaatneutraliteit. De verzamelde feedback zal dus bijdragen aan de vormgeving van de richtlijnen voor het nieuwe staatssteunpakket. Naast overheden en bedrijven worden ook academici en burgers uitgenodigd om hun input te delen via de consultatie.