De Commissie heeft een consultatie geopend over het beleidsprogramma dat Europa’s digitale ambities voor 2030 moet vormgeven. Ook is het mogelijk om feedback te leveren op het voorstel van de Commissie voor een digitaal identiteitsbewijs voor in de hele EU. Reageren is mogelijk tot respectievelijk 3 en 31 augustus.


Commissie vraagt uw mening over digitalisering en e-ID

Beleidsprogramma digitale decennium

De Commissie vraagt uw input over het beleidsprogramma dat Europa’s ambities zoals vervat in het ‘digitale kompas’ moet vormgeven, dat gestoeld is op vier pijlers: onderwijs en vaardigheden, veilige en duurzame digitale infrastructuren, digitale transformatie van bedrijven en digitalisering van overheidsdiensten. De Commissie wil specifiek voorstellen ontvangen over het versnellen van de digitale transformatie, het behalen van de 2030-doelen, het garanderen van gecoördineerde acties, mogelijke ondersteunende beleidsopties en het implementeren van grensoverschrijdende projecten om investeringen te genereren. De bijdrage van het kennisveld is welkom. Reageren kan tot 3 augustus.

Digitaal identiteitsbewijs

Ook vraagt de Commissie uw feedback over haar voorstel voor een Europees, digitaal identiteitsbewijs. Het idee is dat het e-ID verplicht moet worden aangeboden, maar op vrijwillige basis mag worden gebruikt. Daarbij kan het e-ID de basis leggen voor een Europese Studentenkaart. Feedback geven kan tot 31 augustus. De ontvangen feedback zal via de Commissie worden gepresenteerd aan het Parlement en de Raad in het nadere besluitvormingsproces.

Context

De Mededeling voor het digitaal kompas bestaat uit vier pijlers met streefdoelen om Europa tegen 2030 digitaal soeverein te krijgen. Het Europese e-ID draagt hier ook aan bij, door op een effectieve en veilige manier toegang te verlenen tot digitale diensten.