De lidstaten moeten de onderhandelingen in de Raad over eigen middelen voor de EU versnellen. Dat stelt de Commissie in een Mededeling. Ook stelt zij een tijdelijk extra eigen middel voor totdat het eigen middel gebaseerd op de winstbelasting van bedrijven kan worden geïntroduceerd. Nieuwe inkomstenbronnen zijn nodig om toekomstige bezuinigingen op kennis te voorkomen.


Commissie wil snel meer eigen middelen om stijgende uitgaven te financieren

Commissie wacht op eigen middelen  

Lidstaten hebben geen haast bij het introduceren van eigen middelen voor de Commissie. Die spoort hen in een Mededeling aan vaart te maken met de onderhandelingen. Ook kondigt zij een tijdelijk eigen middel aan. Tot de invoering van een winstbelasting voor grote multinationals stelt de Commissie een nationale afdracht gebaseerd op de statistieken van het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) voor. Op basis van de indicator, die bedrijfswinsten schat, zal de afdracht naar de Europese begroting worden bepaald. 

Context

Nieuwe inkomstenbronnen voor de EU, zogenaamde ‘eigen middelen’, zijn nodig om in de toekomst het Europese herstelfonds, dat door leningen op de kapitaalmarkt is gefinancierd, terug te betalen. Ook blijkt uit de herziening van het MFK dat de Commissie naarstig op zoek is naar gelden om steun aan Oekraïne en het pad naar strategische autonomie te kunnen financieren. De Commissie stelde in 2021 drie nieuwe eigen middelen voor, die verkregen moeten worden uit emissiehandel, importheffingen op klimaatonvriendelijk geproduceerde producten uit derde landen en invoering van een winstbelasting voor grote multinationals. Zonder deze inkomstenbronnen komt de Europese begroting, en derhalve ook kennisrelevante programma’s als Horizon Europe en Erasmus+, onder druk te staan.