In het kader van de nieuwe industriestrategie is het Industrial Forum uitgerold, een groep waar belanghebbenden met elkaar oplossingen voor problemen in de industriesector kunnen bespreken. Aanmeldingen zijn open tot 4 januari 2021.


Commissie zoekt experts voor Industrial Forum

Industrial Forum zoekt deskundigen

Aanmeldingen voor het Industrial Forum zijn nu open. De Commissie zoekt 55 experts om mee te praten over industriële ecosystemen en risicobeoordeling om de transities naar klimaatneutraliteit en digitalisering te begeleiden. De groep zal de Commissie ook helpen om de implementatie van de nieuwe industriestrategie op te volgen. De Commissie is onder andere op zoek naar NGO’s, vakbonden, onderzoeksorganisaties en regionale ontwikkelingsagentschappen. Aanmeldingen voor het forum zijn open tot 4 januari 2021. De eerste vergadering vindt dezelfde maand nog plaats en de groep zal vervolgens minstens tweemaal per jaar vergaderen.

Context

Begin 2020 werd de nieuwe industriestrategie uitgerold als onderdeel van een pakket aan maatregelen dat het concurrentievermogen van de Europese economie moet versterken. Aangekondigd hierin was het Industrial Forum, een mechanisme waarin belanghebbende in gesprek kunnen gaan over de risico’s en behoeftes van industriële ecosystemen. In november nam de Raad conclusies aan over de herziening van de Europese industriestrategie, waarin het belang van strategische autonomie meer zal worden benadrukt. Ook wil de Raad dat het economisch herstel van de coronacrisis gebruikt wordt ter bevordering van de digitale en groene transitie in de Europese industrie. In het tweede kwartaal van 2021 wordt een herziening van de industriestrategie verwacht.