De Commissie en nationale stakeholders hebben het Digital Skills and Jobs Platform gelanceerd, wat moet gaan bijdragen aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden onder Europese burgers. Het platform brengt verschillende stakeholders bijeen en biedt de mogelijkheid om best practices uit te wisselen.


Digital Skills and Jobs platform gelanceerd

Uitwisselen van kennis

De Commissie heeft het Digital Skills and Jobs Platform gelanceerd om ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden onder Europese burgers. Het platform is gelanceerd samen met 25 nationale en/of regionale coalities, die hun kennis en kunde rondom de digitaliseringsagenda voor vaardigheden zullen uitwisselen. Het platform is bedoeld voor burgers, bedrijven en publieke organisaties, wat tot nieuwe partnerschappen moet leiden. Hierdoor hoopt de Commissie dat succesvolle initiatieven makkelijker hun navolging vinden in de EU. Daarbij is het uiteindelijk de bedoeling dat het platform slimme functionaliteiten krijgt, waarbij online content en tools beschikbaar worden. Zo kan iedere gebruiker op maat gemaakte ondersteuning verkrijgen.

Context

Het platform wordt gefinancierd vanuit de Connecting Europe Facility en is samen met het Digital Europe-programma een manier om de doelen van het Europese digitale kompas te halen. Dit houdt onder meer in dat tegen 2030, 80% van de volwassenen over digitale basisvaardigheden beschikken. Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor onder meer Onderwijs, Onderzoek en Innovatie, heeft de lidstaten gevraagd minstens 10% van de gelden uit het Herstelfonds aan digitaal onderwijs te besteden, goed voor 67 miljard euro. Het platform zal hierin ondersteuning bieden. Verder zal het platform succesvolle projecten binnen het Erasmus+ programma en Horizon Europe gaan uitlichten. De Europese Rekenkamer constateerde onlangs nog dat er te weinig door de EU-gefinancierde projecten zijn geweest om digitale basisvaardigheden onder Europeanen te creëren. Het platform is dus een stap in de digitale richting.