Weliswaar dicht de EU de digitaliseringskloof met de VS, digitale innovatie blijft achter. Ook zijn digitale vaardigheden cruciaal voor een succesvolle digitale transitie. Dat concludeert een rapport van de Europese investeringsbank (EIB).


EIB: 'Meer aandacht nodig voor onderwijs en innovatie in de digitale transitie'

De uitdaging van digitalisering

De EU moet zich slim positioneren in de wereldorde als het een rol wil spelen in de digitale transitie. Zo stelt de Europese investeringsbank in haar rapport  Survey on Investment and Investment Finance (EIBIS). Er liggen kansen wanneer technologische innovatie meer gestimuleerd wordt. Om nieuwe digitale technologieën ten volste te benutten moet er echter ook meer aandacht komen voor digitale vaardigheden. Digitalisering is namelijk een complexe maatschappelijke uitdaging en gaat verder dan alleen de implementatie van nieuwe technologieën.

Meer investeringen in digitale innovatie

Omwille van de digitale transitie is het belangrijk dat de EU zich goed positioneert in de globale technologische strijd. Daarbij is het belangrijk om te focussen op digitale innovatie. Het voordeel is dat dit mes aan twee kanten snijdt. Volgens de EIB is er een aantoonbare wisselwerking tussen digitalisering en innovatie. Bedrijven in een innovatieve omgeving digitaliseren gemakkelijker, en gedigitaliseerde bedrijven investeren meer in onderzoek en ontwikkeling, wat leidt tot meer innovatie.

Vaardigheden zijn cruciaal voor digitalisering 

Digitalisering heeft echter ook een menselijke kant. Volgens de EIB moet er daarom meer Europees beleid komen dat het onderwijs en training van digitale vaardigheden bevordert. Zij ziet dat bedrijven in regio’s met vergevorderde digitale vaardigheden, digitale technologieën beter implementeren. Daarom is om- en bijscholen cruciaal om de potentie van nieuwe digitale technologieën ten volle te benutten. Ook zijn gespecialiseerde digitale vaardigheden broodnodig om het arbeidstekort van banen die gebruik maken van nieuwe technologieën op te vullen. Daarom is de EIB enthousiast over het huidig Europees Jaar van de Vaardigheden omdat beleid voor onderwijs en training een grote rol speelt in de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

Context

De EIB is het grootste multilaterale financiële instituut ter wereld en dient als investeringsorgaan van de EU. De EIB Group Survey on Investment and Investment Finance (EIBIS) is een enquête die jaarlijks wordt afgenomen onder ongeveer 12.800 bedrijven. Het omvat bedrijven in alle lidstaten van de EU, evenals een steekproef van Amerikaanse bedrijven. Het verzamelt gegevens over de kenmerken en prestaties van bedrijven gerelateerd aan financiering en investering. De EIB beaamt het huidig Europees Jaar van de Vaardigheden waarin de ontwikkeling van vaardigheden centraal wordt gezet.

Mede geschreven door Lieve Dessing.