Investeringen en gerichte acties moeten de digitale kloof in het onderwijs in Europa dichten. Zo stelt het Europees Parlement in een recent aangenomen resolutie, waarin zij benadrukt dat de huidige economische crisis niet mag leiden tot bezuinigingen voor onderwijs. Ook roept zij opnieuw op om het Erasmusbudget te verdrievoudigen.

EP roept op tot actie om digitale kloof in het onderwijs te dichten

Dichten van de digitale kloof in het onderwijs

Het Europees Parlement vraagt om dringende maatregelen om de digitale kloof in het onderwijs, blootgelegd door de coronacrisis, zo snel mogelijk te dichten. Ze doet dit via een met grote meerderheid aangenomen resolutie over de toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19. Hierin roept ze onder andere de Commissie op om prioriteit te geven aan investeringen in de nodige infrastructuur, met name in afgelegen en landelijke regio’s, en de ondersteuning van docenten bij het gebruik van nieuwe technologieën. Het EP prijst de creatieve aanpak van docenten die tijdens de eerste coronagolf vaak plotseling moesten overschakelen naar online lesgeven en roept op tot meer waardering van het beroep. Tot slot verwelkomt ze de nieuwe onderwijsinitiatieven die de Commissie heeft aangekondigd voor de Europese onderwijsruimte en het Digital Education Action Plan, maar benadrukt dat het tijd is voor concrete actie.

EP herhaalt roep om meer budget

Om tot concrete actie over te kunnen gaan, is echter voldoende budget nodig. De Parlementsleden betreuren dan ook de voorgestelde bezuinigingen op onderwijsprogramma’s in het Raadsvoorstel van 21 juli voor de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. Zij vragen hierbij nogmaals om een verdrievoudiging van het toekomstige Erasmusbudget, en herhalen de oproep aan de lidstaten om hun uitgaven aan onderwijs aanzienlijk te vergroten. Ook moet de Commissie volgens de MEP’s onder het herstelplan voorrang geven aan investeringen in onderwijs.

Context

Uit een rapport van UNESCO over de digitale transitie in onderwijs, bleek de toegang tot digitaal onderwijs wereldwijd zelfs in de meest ontwikkelde landen tijdens de eerste COVID-19-golf ongeveer 90%, waarbij 10% van de scholieren achterbleef. De resolutie van het Parlement onderstreept dat in Europa 43% van de bevolking niet over digitale basisvaardigheden beschikt, en tijdens de coronacrisis een groot aandeel leerlingen mede hierdoor geen toegang had tot kwalitatief onderwijs.